Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali GANGAL
Danışman: Prof.Dr.Mümtaz YILMAZ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SAYISAL REKURSİF SÜZGEÇLEME İLE VİDEO İŞARETLERİNDE GÜRÜLTÜ ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1989
Sayfa Sayısı: 76
Tez No: T225
Özet:

      Bu çalışmada, video ışaretindeki gürültü, "sayısal rekursif süzgeçleme" ile azaltılmıştır. Video işaretindeki gürtlltìlnUn süzgeçlenmesi sirasinda televizyon ekranindaki hareketli alanlar da bozulmaktadir. Bu bozulmayi azaltmak için, bir hareket dedektöründen yararlanilmıştır. Hareket algılamasi yapan bu ek ünite yardımıyla adaptif bir gürültü azaltıcı gerçekleştirilmıştir. Hareket dedektörünün ayarlanması, televizyon ekranında yapılan gözlemler sonucunda ve süzgeç girışındeki ışaret/gürültü oranı da gözönüne alınarak yapılmıştır.Bu yolla gürültü azaltımı ve hareket bozulmasi arasında optimum bir denge sağlanmaya çalışılmıştır. Hareket dedektörünün ayarlanmasi bölüm-3 de anlatılmıştır. Bölüm-2 de rekursif süzgeçlerin çalışma ilkeleri üzerinde durulmuş ve bazı temel bilgiler özetlenmıştir. Bölüm-3 de gerçekleştirilen çalişma hakkında bilgi verilmış, teorik ve pratik sonuçlar incelenmıştir. Gürültü gücü ölçülürken istatistiksel bir yol izlenmiş ve osiloskop ekraninda çok sayıda ölçümler yaparak gerçeklestirilmıştir. Bölüm-5 de rekursif süzgeç ve hareket dedektörü kartlarının yerleştirilmış oldugu MBV görüntü işleme dizgesinin tanıtımı yapılmıştır. Bölüm-6 da gürültü azaltımı ve rekursif süzgeç karakteristikleri üzerine bazi teorik çalışmalar gerçekleştirilmıştir. Bu çalışmada karşılaşılan sorunlar, elde edilen sonuçlar ve yeni öneriler Bölüm-8 de anlatilmıştır. Ekler kısmında ise, sayısal rekursif süzgeç ve hareket dedektörü kartlarinin bağlanti uçları ile montaj şemalari verilmıştir.