Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cengiz YILMAZER
Danışman: Doç.Dr.Hasan DİNÇER
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: MİKRODALGA ALICISI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1989
Sayfa Sayısı: 51
Tez No: T218
Özet:

      Düşük frekanslarda çok rahat gerçekleştirilebilen yükselteç osilatör, frekans çevirici vb. nin yapımı her hangi bir güçlükle karşılaşılmadan gerçekleçtirilebilmesine karşılık mikrodalga bölgesinde bu yapıları gerçekleştirmek zorlaşmaktadır.Gelişen teknoloji ve haberleşme talebinde olan artışla alt frekans bandlarının dolması mikrodalga frekanslarında çalışan haberleşme sistemlerinin kullanılmaya başlanmasına neden olmuştur.Mikrodalga haberleşme sistemlerinde(Radyolink..Uydu haberleşmesi,digital radio) en uygun(geniş bandlı, alçak gürültülü, kararlı) alıcılara gerek vardır.

      Bu çalışmada uydu alıcısında kullanılabilecek geniş bandlı alıcı problemi incelenmiş, gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada geniş bandlı yükselteç, frekans çevirici, ve geniş bír frekans kaymasına sahip FM işaretinin demodülasyonunu yapan demodülatör devresí yapılmış, TV bağlantısı kurulmuştur.

      Alıcı bir geniş bandlı mikrodalga yükseltecí, iki arafrekans cevirici katı FM demodülatör devresi ve TV uyumlayıcı katından oluşmaktadir. Mikro dalga bölgesinde anten tarafından alınan işaret geniş bandlı yükselteçde yükseltilir ve birinci çevirìci tarafindan 400 MHz olarak belirlenen arafrekans degerine düşürülür. Bu arafrekans işareti yükseltilerek ikinci frekans çevirici katta 50 MHz arafrekans değerine taşınır. İşaret yükseltilir ve FM demodülasyonu yapılır.