Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mahruk MAKSUDİ
Danışman: Prof.Dr. Mümtaz YILMAZ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GÖRÜNTÜ ONARIMINDA TERS FİLTRELEME VE WIENER FİLTRELEME YÖNTEMLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1988
Sayfa Sayısı: 57
Tez No: T205
Özet:

      Bütün görüntü işleme sistemlerinde çeşitli bozucu etkenler rol oynamaktadır. Görüntü onarım veya görüntü iyileştirmeden amaç bozucu etkenler nedeniyle kalitesi bozulan görüntünün kalitesini artırmaktır. Örneğin havadan keşifte ve atmosferden çekilen gezegen fotoğraflarında atmosferik türbülans ve kamera ile cisim arasındaki göreli hareketten dolayı görüntülerin kalitesi azalmaktadır. Tıp alanından bir örnekde radyografi ve tomografilerdir. Bunlar genelde alçak rezolüsyonlu ve alçak kontrastlı olmaktadırlar.

      Bu ve bunlar gibi durumlarda niteliği azalan görüntünün kalitesini artırmak gerekir. Bu çalışmada sayısal görüntü işleme ve görüntü onarım temel kavramları incelenmiştir.Onarım metodlarından doğrusal cebirsel onarım ve iteratif olmayan yöntemlere dayanan ters ve wiener filtreler ağırlıklı olarak incelenmiştir. Fourier dönüşümüne dayanan algoritmalar kullanılarak onarım filtreleri gerçekleştirilmesi üzerinde durulmuştur.