Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hikmet AŞMER
Danışman: Doç.Dr. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SERBEST UYARMALI DOĞRU AKIM MOTORUNUN MİKROİŞLEMCİ TEMELLİ DENETİMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1988
Sayfa Sayısı: 61
Tez No: T190
Özet:

      Bu çalışmada, üç fazlı tam denetimli A.A.-D.A. çevirici üzerinden beslenen serbest uyarmalı D.A. motorunun sayısal kapalı çevrim hız denetimi mikroişlemci temelli olarak gerçekleştirilmiştir.

      Hız denetimi için, Z-80A mikroişlemcisi ve çevre elemanları ile minimum donanıma sahip mikrobilgisayar kartı gerçekleştirilmiş ve kartın kullanıcı ile iletişimini sağlamak için bir monitor programı hazırlanmıştır. Denetim programları tamamen gerçekleştirilen bu mikro bilgisayar kartı üzerinde geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu hız denetim sisteminde, serbest uyarmalı doğru akım motorunun sabit ve süreli olmak üzere iki f arklı modda hız denetimi sağlanmıştır.

      Sabit hızlı çalışma, tuş takımındaki bir tuş ile seçilmekte ve istenen hız tuş takımı ile mikrobilgisayara girildikten sonra motor istenen hızda dönmeye başlamaktadır. Sabit hızlı çalışmada motor sabit hızda dönerken başka bir hızda çalışma yapılabilmektedir.

      Süreli hız modu yine bir tuş ile seçilmekte ve kaç değişik süre ve hızda çalışılacağı tuş takımından girildikten sonra ardışıl olarak hız ve zaman bilgileri mikrobilgisayara girilmekte ve motor istenen 1. hız ile dönmeye başlamaktadır. Motor 1. hızda istenen süre kadar döndükten sonra otomatik olarak 2. hızda dönmeye başlamaktadır.

      Bu çalışmada serbest uyarmalı doğru akım motorunun mikroişlemci denetimli kapalı çevrim sayısal hız denetim siteminin gerçekleştirme aşamaları verilmiş, sistemin çalışması anlatılmış ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Son olarak da bu çalışmayı temel alarak ileride yapılabilecek çalışmalar için öneriler sunulmaktadır.