Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İsmail Hakkı ALTAŞ
Danışman: Doç.Dr. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞRUSAL OLMAYAN ÖZELLİĞİ HESABA KATARAK SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE GİRDAP AKIMI KAYIPLARININ HESABI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1988
Sayfa Sayısı: 111
Tez No: T189
Özet:

      Bu çalışmada, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak girdap akımı kayıpları incelenmektedir. İnceleme yapılırken magnetik alan içerisinde bulunan demir çekirdeğin doğrusal olmayan özelliği de hesaba katılmıştır. İncelemeye başlarken magnetik alanla ilgili temel denklemler verilmiş ve malzeme içerisine yayılan magnetik alanı malzeme boyutlarına bağlı olarak veren genel çözüm denklemi elde edilmiştir. Daha sonra sınır koşulları incelenerek, çözümde uygulanacak sayısal yöntemin açıklamasına geçilmiştir. Genel çözüm denkleminin sayısal olarak çözülmesi için Galerkin yöntemine dayalı sonlu elemanlar yöntemi kullanılmış ve bu yöntem metin içerisinde açıklanırken diğer sonlu eleman yöntemleri ile ilgili bilgiler ek olarak verilmiştir. Kullanılan sonlu eleman yöntemi açıklanırken elde edilen doğrusal olmayan denklemin formülasyonu Galerkin yaklaşımı ile yapılmıştır. Malzemenin doğrusal olmayan özelliğinin hesaba katılmasında ise malzemeye ait olan ve deneysel olarak elde edilmiş bulunan mıknatıslanma eğrisinden yararlanılmıştır. Metin içerisinde elde edilişleri açıklanan sonlu eleman denklemlerinin çözümleri kullanılan bir Fortran IV programı ile yapılmış ve sonuçlar ayrıca verilmiştir.