Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Coşkun ORAL
Danışman: Dr. Osman TONYALI
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞRUSAL ZAMANLA DEĞİŞMEYEN DİZGELERİN KARARLILIĞININ RESULTANTLARLA İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1983
Sayfa Sayısı: 54
Tez No: T18
Özet:

      Kararlılık sorunu ve analizi, dizge tasarımında önemli bir yer tutar. Bu konuda pek çok değerli çalışma yapılmış yöntemler geliştirilmiştir. Örneğin, Routh Hurwitz, Bode,Nyquist, Root Locus, Lyapunov vs.

      Bu tezde, Resultantlar yardımıyla doğrusal zamanla değişmeyen dizgelerin kararlılıkları incelenmiştir. Bu çalışma beş bölüm halinde gerçekleştirilmiştir.

      Birinci bölüm: Bu bölüm giriş bölümüdür. Birkaç değişik çalışma ve nasıl bir yol izleneceği anlatılmıştır.

      İkinci bölüm: Resultantlar, diskriminant, iki polinomun ortak çarpanının Resultantlarla nasıl belirleneceği anlatıldı.

      Üçüncü bölüm: Bu bölümde doğrusal zamanla değişmeyen dizgelerin kararlılığının Resultantlar yardımıyla nasıl incelenebileceği ve dizgenin kararlı olması için gerekli koşullar anlatıldı.

      Dördüncü bölüm: RC-RL devrelerinin tasarım ve kararlılık koşulları Resultantların özellikleri kullanılarak incelenmiş ve örnekler verilmiştir.

      Beşinci bölüm: Sonuç bölümüdür.Genel bir değerlendirme yapılmıştır.

      Son olarak konuyla ilgili bol kaynakça içeren bir liste verilmiştir.