Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İsmail Hakkı ÇAVDAR
Danışman: Doç.Dr. Hasan DİNÇER
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UYDU YAYIN ALICISI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1988
Sayfa Sayısı: 101
Tez No: T176
Özet:

      Uydu iletişim dizgesi son yıllarda, diğer dizgelere nazaran birçok üstünlüklerenden dolayı tercih edilmektedir. Okyanus aşırı kıtalar arasında tek iletişim dizgesi olarak kullanılmaktadır. Bu iletişim dizgesinin en önemli üstünlükleri ekonomikliği, kanal kapasitesinin fazla olması ve bu dizge ile TV yayınının yapılabilmesidir.

      Uydu iletişim dizgesi göndermeç, uydu tekrarlayıcısı ve alıcıdan oluşur. Göndermeçten uyduya gönderilen işaret uydu tekrarlayıcısında kuvvetlendirilip frekans bandı değiştirildikten sonra tekrar alıcıya gönderilir. Göndermeç-uydu tekrarlayıcısı ve alıcı arasında işaretin iletimi parabolik uydu antenleri ile yapılır. Göndermeç ve alıcı birimlerinden oluşan üniteye yer istasyonu adı verilir.

      Günümüzde uydu iletişim dizgeleri okyanusaşırı kıtalar arasında iletişimde kullanılmasının yanında, ulusal ve bölgesel iletişimde de diğer dizgelerin yerini almaktadır.

      Uydu iletişim dizgelerinin yaygın olarak kullanılmasından sonra, uydu gücü artırılmış dolayısıyla daha küçük çaplı antenler ve küçük güçlü alıcılarla uydu yayınının doğrudan alınabilmesi güncel hale gelmiştir.

      Uydu yayın alıcısı, uydu iletişim dizgesinin en önemli birimlerinden biridir. Alıcı girişindeki işaret düzeyinin çok düşük olması nedeniyle kazancı yüksek, gürültü sıcaklığı çok düşük uydu alıcı antenlerine gereksinim vardır.

      Uydu yayın alıcısı prensip olarak, Ku bandda (l2GHz) gelen işaretin standart TV alıcılarında izlenebilmesi için UHF veya VHF bandına dönüştürülmesi işlemini yerine getirir.

      Alıcı, düşük gürültülü dönüştürücü (DGD), ikinci dönüştürücü ve FM demodülatör-GM modülatör devrelerinden oluşur. Bu çalışmada uydu yayın alıcısı tasarımı yapılmış ve deneysel olarak gerçekleştirilebilme olanağı araştırılmıştır. Tasarımda bilgisayar kullanılmış ve Fortran 77 dilinde bir program geliştirilmiştir. Tasarım düşük gürültülü dönüştürücü ve ikinci dönüştürücü olarak iki aşamada yapılmıştır.

      Tasarımı yapılan uydu yayın alıcısının deneysel olarak gerçekleştirilebilme olanağı araştırılmıştır. İleri bir

      teknoloji gerektiren düşük gürültülü dönüştürücü mikrodalga devre elemanlarıyla gerçekleştirilmiş ve üzerinde çeşitli deneyler yapılmıştır. Gerçekleştirilen bu dönüştürücünün uydu yayın alıcısı dizgesine uyarlılığı araştırılmıştır. İkinci dönüştürücü ise pratik olarak gerçekleştirilmiştir.

      Yapılan bu çalışmaları içeren bu tez beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuya bir giriş yapılmıştır. İkinci bölümde uydu iletişimi ve uydu iletişiminin ülkemizdeki durumu üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde uydu yayın alıcısı tasarımı yapılmış, tasarımı yapılan dizgenin gerçekleştirilmesi ve testi dördüncü bölümde incelenmiştir. Beşinci bölümde ise sonuçlar ve önerilerde bulunulmuştur. Bilgisayar programı, veriler ve sonuçlar ekte sunulmuştur.

      Bu çalışma ile ülkemizdeki uydu iletişimi hakkında bilgi birikiminin artacağı umulmakta ve geliştirilen tasarım yöntemi ile gerçekleştirilebilme olanağı artacaktır.