Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet Ö. YALVAÇ
Danışman: Doç.Dr. Mümtaz YILMAZ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: HIZLI ANALOG-DİGİTAL ÇEVİRİCİLER KONUSUNUN İNCELENMESİ VE VİDEO İŞARETLERİ İÇİN BİR ANALOG-DİGİTAL ÇEVİRİCİNİN GERÇEKLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1983
Sayfa Sayısı: 69
Tez No: T17
Özet:

      Bu çalışmada amaç oldukça geniş bantlı olan video işaretlerini analog biçimden digital biçime çeviren bir analog-digital çevirici tasarlamak ve gerçekleştirmek olmuştur.

      Önce çcşitli analog-digital çevıricilerin sınıflandırılması ve tanıtılması, uygun seçim ve dizaynlarında yardımcı olacak ipuçları verilmeye çalışılarak yapılmıştır. İkinci bölümde analog-digital çeviricileri oluşturan veya kullanılmalarında yardımcı olan önemli devrelerce incelenmiştir. Üçüncü bölümde, örnekleme ve kuantalama kavramları tanıtılmış, dördüncü bölümde ise gerçeklenen ve denenen devreler tanıtılmış, analizler ve ölçümler verilmiştir.