Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Abdullah SEZGİN
Danışman: Doç.Dr. Rasim ALDEMİR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ASENKRON MAKİNANIN SAYISAL BENZETİMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1983
Sayfa Sayısı: 58
Tez No: T14
Özet:

      Bu çalışmada, asenkron makinanın dinamik davranışını inceleyebilmek amacıyla sayısal bir çözüm yöntemi geliştirilmiştir.

      Asenkron makinanın yapısı, çalışma ilkesi ve dinamik özellikleri incelendikten sonra, genel makina denklemleri bire indirgenmiş Park vektörleri ile yazılmıştır. Böylece oluşturulan asenkron makinanın matematiksel modeli, sayısal çözüm yöntemine uygun biçimde düzenlenmiştir. Hazırlanan matemetiksel modeli çözebilmek ve makinanın dinamik davranışını inceleyebilmek amacıyla FORTRAN-IV dilinde bir benzetim programı hazırlanmıştır.

      Önce programın geçerliliği ve doğruluğunu saptamak amacıyla, asenkron makinanın dinamik davranışının incelenmesini konu edinen bilimsel yayınlarda örnek olarak kullanılan makinalar bu yöntemle de hesaplanıp incelenmiştir. Benzetim programının kullanım alanı hakkında bilgi edinebilmek için değişik geçici olaylara ilişkin hesaplamalar da yapılmıştır.

      Elde edilen sonuçlar irdelenmiş, yöntemin geçerliliği, doğruluğu, uygulama alanı tartışılmış ve yönteme ilişkin benzetim programının uygulama alanının daha da genişletilmesi için öneriler getirilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler : Asenkron makina, Park vektörü, Dinamik davranış, Sayısal benzetim, Bilgisayar programı, Yol verme.