Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Temel KAYIKÇIOĞLU
Danışman: Doç.Dr. Mümtaz YILMAZ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: VİDEO İŞARETLERİNİN SAYISAL İŞLEMLERİ KONUSUNUN İNCELENMESİ VE VİDEO İŞARETİNDE DETAY ARTTIRAN SAYSAL BİR DEVRENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1987
Sayfa Sayısı: 78
Tez No: T136
Özet:

      Bu çalışmada, birinci bölümde verilen girişden sonra, ikinci bölümde sayısal süzgeçler konusu incelenmektedir. Genel bir sayısal süzgeç denklemi verilerek kararlılık analizleri yapılmakta ve frekans tepkeleri hesaplanmaktadır.

      Video işaretinin sayısal işlemleri konusu üçüncü bölümde anlatılmaktadır. Bu bölümde kodlama türleri verilmekte ve renk kodlama-dekodlama ile ilgili sayısal işlemler, çeşitli örnekleme frekanslarında örneklenmiş PCM NTSC işaretleri için ele alınmaktadır. Ayrıca video işaretinde kalite amaçlı işlemler izah edilmektedir.

      Vidco işaretinde dikey yönde detay arttıran bir devrenin tasarımı ve gerçekleştirilen devreniri blok,diyagramı döndüncü bölümde incelenmektedir.

      Beşinci ve altıncı bölümde gerçekleştirilen devre ile elde edilen sonuçlar ve karşılaştırılan problemler verilmektedir.

      Ekde gerçekleştirilen devre verilmektedir.