Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yücel ASLANBAŞ
Danışman: Doç.Dr. Mümtaz YILMAZ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GENİŞ BANDLI İŞARETLERİN İLETİMİ İÇİN KULLANILAN TÜREVSEL VURUŞ KOD MODÜLASYONU SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE BÖYLE BİR SİSTEMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/4/1983
Sayfa Sayısı: 119
Tez No: T13
Özet:

      Bu çalışmada, vuruş kod modülasyonu, delta modülasyonu ve türevsel vuruş kod modülasyonu sistemleri incelenmiş ve üç bitlik bir türevsel vuruş kod modülasyon sistemi verici ve alıcısıyla birlikte gerçekleştirilmiştir.

      Tez beş Bölümden oluşmaktadır. Giriş Bölümünden sonra türevsel vuruş kod mndülasyonu üzerine genel bilgiler verilecektir. Bu Bölümde, vuruş kod modülasyonu, delta modülasyonu ve türevsel vuruş kod modülasyonu sistemleri açıklanmıştır. Türevsel vuruş kod modülasyonu vuruş kod modülasyonu sisteminin bir türü olduğundan, bu çalışmada vuruş kod modülasyonu sistemi geniş bir biçimde incelenmiştir.

      Üçüncü Bölümde, gerçekleçtirilen üç bitlik türevsel vuruş kod modülasyonu sistemi verici ve alıcısıyla birlikte açıklanmış ve sistemin basit bir modelinin simülasyonu bilgisayar ile yapılmıştır. Bilgisayar ile simülasyon sonuçları ise Şekil-2.13'te verilmiştir.

      Dördüncü Bölümde, türevsel vuruş kod modülasyonu sisteminin işaret gürültü oranı (So/Nq), vuruş kod modülasyonu sistemi için verilen So/Nq bağıntısıyla hesaplanmış ve sonuçlara ilişkin logaritmik eğriler Şekil-4.2'de verilmiştir. Ayrıca sistemin So/Nq oranı deneysel olarak Distortion Analyzer (Bkz. Ek-2) aygıtı ile ölçülmüş ve elde edilen sonuçlara ilişkin logaritmik eğriler Şekil-4.1'de verilmiştir.

      Beşinci Bölümde, sistemi gerçekleştirirken karşılaşılan zorluklar anlatılmıştır. Ayrıca sistem için hesaplanan So/Nq oranı ile deneysel olarak ölçülen So/Nq oranı arasındaki fark tartışılmış ve nedenleri ortaya çıkarılmıştır.