Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Adem YARDIM
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞRUDAN DİZİLİ YAYILI İZGE BİR SİSTEMİN BAZI SAYISAL MODULASYON TÜRLERİ İÇİN RAYLEİGH KANALDA İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 31/5/2002
Sayfa Sayısı: 57
Tez No: T1267
Özet:

      Bu çalışmada, popülaritesi gün geçtikçe artan Doğrudan Dizili Yayılı İzge Sistemlerinin bazı sayısal modülasyon teknikleri için performans incelemesi yapılmıştır. Bu inceleme sırasında dar bantlı Rayleigh kanal kullanılmıştır. İnceleme sonucu olarak her bir teknik için performans diyagramı oluşturulmuştur.

      Doğrudan Dizili Yayılı İzge Sistemleri bildiri işaretini özel kodlarla çarparak spektrumunu frekans ekseninde yayar ve alıcıda tekrar toplar. Bu özelliğinden dolayı interferanstan daha az etkilenir. Özel öz ilişki ve çapraz ilişkiye sahip bu kodların Doğrudan Dizili Yayılı İzge Sistemleri üzerindeki etkisini ortaya koymak için simülasyon çalışması değişik uzunluktaki dizilerle ve değişik modülasyon türleriyle gerçekleştirilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : Yayılı İzge, Doğrudan Dizili Yayılı İzge, Rayleigh Kanal, Sayısal Modülasyon