Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Güner Selçuk USTA
Danışman: Doç. Dr. Kemal ERDOĞDU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DÜZLEMSEL ORTAK BESLEMELİ MİKROŞERİT YAMA ANTEN DİZİSİ TASARIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 8/2/2002
Sayfa Sayısı: 94
Tez No: T1250
Özet:

      Bu çalışmanın amacı, mikroşerit antenlerin çalışma prensiplerinden yararlanarak, mikroşerit dizi yama anten tasarımının gerçekleştirilmesidir. Anten davranışının anlaşılması ve geliştirilmesi başarılı bir tasarım için anahtar bir faktördür.

      Bu nedenle, birinci bölümde mikroşerit antenlerin tipleri, avantajları ve dezavantajları sunulduktan sonra, ikinci bölümde, ışıma modeli ve çeşitli tek eleman tasarım özellikleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde mikroşerit antenlerin esnekliğini artıran yeni besleme teknikleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, lineer polarizasyonun tercih edilmediği durumlarda kullanım daha uygun olan dairsel polarizeli elemanlara ait tasarım özellikleri anlatılmıştır. Beşinci bölümde mikroşerit antenlerin temel dezavantajı olan dar band genişliklerinin giderilmesi için çeşitli yaklaşımlar sunulmuştur.

      Altıncı bölümde, ince ışın demeti elde edilmesi için kullanılan mikroşerit yama anten dizilerinin tasarımında kullanılan mimari yapılar anlatılmış ve yedinci bölümde düzlemsel ortak beslemeli mikroşerit yama dizi örneği sunulmuştur.

      Tasarım prosedürü izlenirken, yapılan işlemlerin doğrulanmasında aşamalarında CAD of Microstrip Antennas for Wireless Applications kitabı eki bilgisayar yazılım programlarından yararlanılmıştır. Tasarımda, empedansı değişen iki hattın ekleminde genişlikteki adım değişikliklerinin etkileri, hesaplamalara dahil edilmemiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : : Mikroşerit anten, yama anten, anten dizileri