Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ufuk Ümit BÜYÜK
Danışman: Yrd.Doç.Dr.İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: OPTİMUM STÜDYO TASARIMI İÇİN CCD KAMERALARIN PERFORMANS ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 18/1/2001
Sayfa Sayısı: 110
Tez No: T1158
Özet:

      Bu çalışmada optimum bir televizyon stüdyosu tasarımı için gerekli olan CCD kameralarının sahip olması gereken performansı belirtecek ölçüm kriterleri ve metotları anlatılarak,uygun laboratuar ortamında farklı renk sıcaklıkları, aydınlık değerleri vb. sağlanarak gama düzeltme faktörü, yatay çözünürlük, rasgele S/N ve sabit S/N ölçülmüştür. Daha sonra bu ölçüm sonuçlarından elde edilen verilerin frekansa, renk sıcaklığına ve iris adımına bağlı grafikleri bilgisayar ortamında çizdirilerek, sonuçları yorumlanmaktadır. Ayrıca tüp ve CCD görüntü sensörleri arasındaki farklar ortaya konulmaktadır.

      Çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde renkli televizyon sistemlerinin gelişimi, elektronik tarama ve görüntü oluşumu, televizyon sisteminde analogdan sayısala geçiş prensipleri, televizyon stüdyosunun özellikleri ve planlanması, tüp görüntü sensörlerinin çeşitleri ve çalışma prensipleri, CCD görüntü sensörlerinin çeşitleri ve çalışma prensipleri, tüplerle CCD elemanların karşılaştırılması konularından bahsedilmektedir.

      İkinci bölümde, CCD kameraların performans analizinin ortaya çıkarılması için yapılması gereken ölçüm metotları tanıtılmaktadır. Ayrıca analizlerde kullanılan araç-gereçler, ölçüm şartları ve uygulanan prosedür hakkında bilgi verilmektedir.

      Üçüncü bölümde baz olarak alınan çeşitli ölçüm metotlarıyla (gama düzeltme eğrisi, yatay çözünürlük, rasgele S/N, sabit S/N) farklı ortamlar için laboratuar ortamında testler yapılarak, ölçüm sonuçları tablolar ve grafikler halinde sunulup değerlendirilmiştir.

      Dördüncü bölümde ise elde edilen sonuçlar ve öneriler sunulmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: CCD Kameralar, Renk Sıcaklığı, Aydınlık Değeri, Gama Düzeltme Faktörü, Yatay Çözünürlük, Rastgele S/N, Sabit S/N, İris Adımı, Tüp Görüntü Sensörü