Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Şevket Göğüsdere
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Haydar KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Adaptif Antenlerde Işın Demeti Oluşturma Algoritmaları
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/9/2000
Sayfa Sayısı: -
Tez No: T1149
Özet:

      Her geçen gün gezgin haberleşme servislerindeki talep artışını, radyo frekans tayfını genişletmeden karşılamak için tayfı verimli bir şekilde kullanacak yeni teknikler aranmaktadır. SDMA ve adaptif anten dizileri, tayfın verimliliğini artırmada büyük umutlar veren iki tekniktir. Bu çalışmada adaptif anten mimarisi, bu adaptif antenlerde adaptasyonu sağlayan eğitim işaretine dayalı çeşitli algoritmalar ele alınmıştır. Bu algoritmalardan biri olan LMS algoritmasının performansını geliştirmek için iki farklı yaklaşım sunulmuştur. Ayrıca LMS ve diğer algoritmaların performanslarını karşılaştırmak için C++ programlama dili ve MATLABTM kullanılarak benzetim programları hazırlanmıştır. Benzetim sonuçlarından birinci yaklaşımın (BB-LMS), LMS üzerinde farkedilir bir performans artışı sunmadığı fakat diğer optimum m y yaklaşımı, LMS’in çalışma bölgesini ve yakınsama hızını artırdığı gözlenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Adaptif antenler, adaptif algoritmalar, uzaysal süzgeçleme, ışın demeti oluştuma