Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gürsel SUBAŞ
Danışman: Prof. Dr. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UNIVERSAL MOTORUN PWM’Lİ EVRİCİ İLE DENETİMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 7/7/2002
Sayfa Sayısı: 106
Tez No: T1114
Özet:

      Universal motorlar endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde evlerimizdeki pek çok alette universal motor yer almaktadır. Bu yüzden universal motorun hız denetimi önem kazanmaktadır. Universal motorun kullanıldığı bazı uygulamalar çamaşır makineleri, vakum temizleyiciler, dikiş makineleri, saç kurutma makineleri, matkaplar ve mikserler sayılabilir.

      Bu çalışmanın ana amacı universal motor ve universal motorun hız denetimi için darbe genişlik modülasyonlu eviricinin kullanılmasını incelemektir. Evirici, bir DA/AA dönüştürücü olup yarı iletken anahtarlama elemanlarına sahiptir. Bu yarı iletken anahtarlar darbe genişlik modülasyonu tekniği kullanılarak denetlenir.

      Bu tezde konular şu sırayı takip etmektedir; ilk önce tek fazlı asenkron motorlar tanıtılmakta, daha sonra universal motor ve universal motorun hız denetimine yönelik farklı yöntemler verilmektedir. Sonraki kısımlarda eviriciler ve eviricilerde kullanılan modülasyon teknikleri tanıtılmaktadır. En sonunda, gerçekleştirilmiş olan darbe genişlik modülasyonlu bir evirici ile universal motorun hız denetimi yapılmakta, elde edilen sonuçlar ve bunlar üzerinde değerlendirmeler sunulmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler : Universal Motor, Evirici, Darbe Genişlik Modülasyonu, PWM