Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Salim KAHVECİ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SESİN KOD UYARMALI DOĞRUSAL ÖNGÖRÜMLÜ KODLANMASININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/1999
Sayfa Sayısı: 77
Tez No: T1038
Özet:

      Sayısal kodlama teknikleri kullanarak ses işaretinin düşük kapasiteli kanallar üzerinden iletimi ve az bellek harcayarak depolanması mümkün olmaktadır. Bu tezde, ses kodlama sistemlerinin genel yapısıyla birlikte Kod Uyarmalı Doğrusal Öngörümlü Ses Kodlayıcılar incelenmiştir.

      Ses işaretlerinin kodlanması için en genel anlamda analiz-sentez işlemi yapılır. Analiz işlemi verici tarafta yapılırken sentez işlemi alıcı tarafta gerçekleştirilir. Analiz ve sentez işlemlerinde Doğrusal Öngörümlü Kodlama tekniği kullanılır. Analiz işleminde ilgili ses işareti için stokastik ve adaptif kod tablolarına ilişkin indisler ve kazançlar arama algoritmasıyla belirlenerek alıcıya gönderilir. Alıcı tarafta bu indisler ve kazançlar kullanılarak aynı stokastik ve adaptif kod tablolarından gönderilen ses işareti sentezlenir.

      Yapılan çalışmada, ses kodlama performansı üzerinde önemli payı olan kestirici tasarımı, pencere fonksiyonlarının ve perde periyodunun belirlenmesi gibi konular ayrıntılı olarak incelenmiştir. Değişik kodlama teknikleri işlem miktarı, veri hızı, işaret/gürültü oranı ve işitsel kalite bakımından karşılaştırılmıştır.

      Elde edilen sonuçlardan, kod uyarmalı doğrusal öngörümlü ses kodlayıcıların üstün performansa sahip olduğu görülmüştür.

      

Anahtar Kelimeler: Ses İşaretleri, Ses Kodlama, Doğrusal Öngörüm Katsayıları, Perde Periyodu, Doğrusal Kestirim.