Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat ESEN
Danışman: Doç. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Bulanık Mantık Destekli Güç Akış Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 28/6/1980
Sayfa Sayısı: 131
Tez No: 1722
Özet:

      Güç sistemlerinin işletilmesi ve planlanmasında hayati öneme sahip güç akış analizi

uygulamaları, gelişen yeni yöntemler çerçevesinde sürekli yenilenmektedir. Güç akış analizi,

      anormal ve beklenmedik durumlar sonrasında ihtiyaç duyulan normal çalışma şartlarındaki

sistem parametrelerini elde etmek için yapılır.

      Bir güç sistemini istenen şartlarda başlatmak ve tutmak için normal çalışma şartlarındaki

bara gerilimleri, hat akımları ve güç değerleri sistem operatörlerince kullanılır.

      Genellikle bir güç sistemi, iteratif methodları uygulayarak çözülmesi gereken, çok büyük

matrisler içeren yüzlerce hatta binlerce bara ve hat içerir. Yıllar boyu Gauss-Seidel, Newton

      Raphson, Hızlı Ayrışık güç akış analiz yöntemleri kullanılarak bir çok algoritma geliştirildi ve

uygulandı.

      Bu çalışmada daha iyi sonuca ulaşmanın yanı sıra iterasyon sayısını azaltmak için klasik

güç akış analizi yöntemlerine bulanık mantık yaklaşımı entegre edildi.

      Çalışmada şimdiye kadar kullanılan Gauss-Seidel, Newton Raphson, Hızlı Ayrışık güç

akış analizi yöntemleri için temel bilgiler verilmiştir.

      Önce bu klasik yöntemleri simule etmek için IEEE 30 baralı test sistemi kullanılmıştır.

Sonrasında bu yöntemlerin bulanık mantık destekli versiyonlarını elde etmek için bulanık

      mantık yaklaşımı klasik yöntemlete entegre edilmiştir. Böylece aşağıda verilen bulanık

mantık destekli güç akış analizi yöntemleri elde edilmiştir.

      • Bulanık mantık destekli Gauss-Seidel algoritması

• Bulanık mantık destekli Newton Raphson algoritması

      • Bulanık mantık destekli Hızlı Ayrışık algoritması

Hem klasik yöntem hem de bahsedilen bulanık mantık destekli yöntem kullanılarak

      karşılaştırma yapmak ve bulanık mantığın sağladığı iyileştirmeyi göstermek için IEEE 30

baralı test sistemi çözülmüştür.

      

Anahtar Kelimeler :

      Güç Akış Analizi, Bulanık Mantık, Gauss-Seidel Güç Akış Analizi,

Newton Raphson Güç Akış Analizi, Hızlı Ayrışık Güç Akış Analizi