Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Salim KAHVECİ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DAR-ALAN KABLOSUZ SABİT HABERLEŞME SİSTEMLERİNİN BAŞARIM ANALİZLERİ VE TURBO KODLAYICILARIN SİSTEM BAŞARIMINA ETKİSİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 24/2/2006
Sayfa Sayısı: 132
Tez No: t527
Özet:

      Bu çalışmada, bina içi dar alan kablosuz sabit haberleşme ağları için potansiyel oluşturan kablosuz iletişim sistemlerin kapasite ve başarımları incelenerek, sistemlerin başarımlarında, enerji sarfiyatında ve muhtemel kullanım alanlarında yapılabilecek iyileştirmeler araştırılmıştır. Bu nedenle, kısa mesafe sabit kablosuz haberleşme sistemlerinden, Bluetooth, IrDA, ZigBee gibi ana sistemler ele alınarak bunların standart değerlerini değiştirmeden, haberleşme başarımı, güç ihtiyacı ve bağlantı güvenliğinde yapılabilecek iyileştirmeler incelenmiştir. Teorik paket hata oranı olasılıkları değişik paketler için elde edilmiştir. Performans artımını gerçekleştirmek içinde sisteme Turbo kodlayıcı eklenerek BER-SNR eğrilerini elde etmek için benzetim çalışmaları AWGN, dar band ve geniş bandlı kanallarda yapılmaktadır.

Bina içi kablosuz haberleşme sistemlerinden olan Bluetooth teknolojisi kablo kullanımını azaltmaktadır. Bu sistem belli bir mesafede hareket serbestliği sağladığından sabit veya hareketli bir üniteden bilgi almak yada göndermek kablosuz haberleşme için büyük bir avantajdır. İlk düşünce bilgisayar ile onun çevresindeki elektronik ünitelerin (klavye, yazıcı, tarayıcı, v.b.) birbiriyle kablosuz olarak haberleşmesini sağlamaktı. Daha sonra bu düşünce genişleyerek daha büyük alanlarda kullanılması hedeflenmektedir. Dar alan kablosuz sistemlerin başarımları Monte-Carlo Rayleigh kanal benzetimi esas alınarak geliştirilen programlarla elde edilmiştir.

      Dar-alan kablosuz haberleşme sistemlerin performansını incelemek için öncelikle teorik analizler yapılmıştır. Daha sonra değişik paket tipleri iletişim ortamları için başarım eğrileri elde edilmiştir. Sonuç olarak, bu tez kısa mesafe radyo haberleşmesi için yeni bir açılım olarak Turbo kodlayıcıların başarımına yoğunlaşmıştır. Daha düşük güç ve EMD emisyonunu azaltmak için atılması gereken bir tasarım adımı olarak Turbo benzeri çözümlerin önemini ortaya koymuştur. Sunduğu basitleştirilmiş işlem adımları Turbo kodlayıcıların amaçlanan sayısal radyo sistemleri için düşük güç, büyüklük ve fiyat ilkelerini çok fazla değiştirmeyeceğini göstermiştir.

      

Anahtar Kelimeler :

      Bluetooth, Kablosuz Haberleşme Kanalı, Turbo Kodlama, MAP Algoritması, ISI Kanalı