Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa AKTAŞ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TMS320C6711 DSP TABANLI HIZ SENSÖRSÜZ DOĞRUDAN MOMENT KONTROLLÜ ASENKRON MOTOR SÜRÜCÜ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 30/1/2006
Sayfa Sayısı: 149
Tez No: t521
Özet:

       Yapılan pazar araştırmaları ve tahminler, yakın bir gelecekte kablosuz internet kullanıcı sayısının Bu çalışmada Asenkron Motor sürücüleri için geliştirilen Doğrudan Moment Kontrolörünün performansının arttırılmasına yönelik önerilen yöntemlerin matematiksel analizi, bilgisayar benzetimleri ve deneysel çalışmaların sonuçları verilmektedir.

Tezin birinci bölümünde geleneksel yöntemler ve temel tanımlamalar verilmiştir.

      Çalışmanın ikinci bölümü ise dört kısımdan oluşur. Birinci kısımda, Doğrudan Moment Kontrol için özellikle düşük hızlarda önemli bir sorun olan stator omik gerilim düşümünün doğrudan orantılı olduğu stator sargı direncinin kestirilmesi önerilmiştir. Bu kestirim MRAS tabanlı Yapay Sinir Ağı kullanan bir kestirim yöntemi ile yapılmıştır.

İkinci kısımda, klasik Doğrudan Moment Kontroldeki sabit bant genişliğine sahip histerezis kontrolör yerine Adaptif Histerezis bant kontrolör önerilmektedir. Bu yöntem sayesinde düşük hızlarda akı yörüngesi dairesel hale getirilmekte, yüksek hızlarda ise anahtarlama kayıpları ortadan kaldırılmaktadır.

       Yapılan çalışmaların üçüncü kısmında, Asenkron Motor sürücünün daha sade bir yapıya sahip olmasını sağlayacak sensörsüz hız kestirimi Kayan Kipli yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Yapılan çalışmaların dördüncü ve son kısmında ise, önerilen bütün yöntemlerin gerçeklenmesi için Texas Instrument’in TMS320C6711 DSP tabanlı Asenkron Motor sürücü sistemi ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu DSP sayesinde sürücüdeki akım ve gerilim değerleri çok hızlı bir şekilde değerlendirilerek kontrolörün başarısı arttırılmaktadır. Evirici anahtarlama vektörü belirlenmesi için geçen süre en aza indirgenmektedir. Böylece zaman gecikmesinden kaynaklanan problemler ortadan kaldırılmaktadır. TMS320C6711 DSP kartı motor kontrolünde ilk olarak bu çalışmada kullanılmıştır. Önerilen yöntemlerin benzetim çalışmalarında elde edilen sonuçları, tasarlanan sürücü ile elde edilen deneysel sonuçlar doğrulamıştır.

      

Anahtar Kelimeler :

      Doğrudan Moment Kontrol, Asenkron Motor, Yapay Sinir Ağı, Model Referans Adaptif Sistem, Adaptif Histerezis Bant, Kayan Kipli Kontrol, TMS320C6711, DSP Uygulaması