Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nuri İKİZLER
Danışman: Yrd.Doç.Dr.İ.Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TÜRKÇE’DE KONUŞMACIDAN BAĞIMSIZ HECE TANIMA SİSTEMİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 17/12/2002
Sayfa Sayısı: 149
Tez No: T370
Özet:

       En ilkel çağlardan günümüze kadar geçen zaman süresi içinde, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan en önemli olgu hiç kuşkusuz ses işaretleridir. İnsanlar duygularını, düşüncelerini ve yapmak istediklerini ürettikleri seslerle diğer insanlara aktarmaktadırlar. İnsanlar arasındaki iletişime benzer şekilde, insanlar ile bilgisayarlar arasında bir iletişim kurmak mümkündür. Bilgisayarların insanlar tarafından verilen emirleri, söylenilen sözleri algılaması sayesinde gerek sağlıklı, gerekse özürlü bir çok kişinin bilgisayar teknolojisinden çok daha verimli bir şekilde yararlanması sağlanabilecektir.

       Ses tanıma sistemlerinin gelişimi incelendiğinde yurt dışında yapılan çalışmalarda özellikle İngilizce dil yapısı için oldukça kayda değer çalışmalara rastlanmaktadır. Ancak yurdumuzda bu alanda yapılan çalışmalar oldukça yetersiz kalmaktadır. Türkçe ses tanıma sistemlerinin geliştirilmesi özellikle el ve ayaklarını kullanamayan özürlü insanlarımızın çevrelerindeki elektronik cihazları kontrol etmeleri açısından oldukça önemlidir. Öte yandan güvenlik sistemlerinde ve kısaca elektronik teknolojisinin girdiği her alanda ses tanıma sistemleri kendilerine kullanım sahası yaratabilir.

       Bu çalışmanın amacı Türkçede konuşmacıdan bağımsız bir hece tanıma sisteminin gerçeklenmesidir. Geliştirilen ses tanıma sistemi, Türkçede verilen heceler içindeki sesli ve sessiz harfleri birbirlerinden ayırarak verilen hecenin tanınmasını sağlamaktadır.

       Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada, gerek Doğrusal Öngörümleme Kodlama yöntemi, gerek Hızlı Fourier Dönüşüm yöntemi ve gerekse Welch ortalama periodogram yöntemi kullanılarak Türkçe’deki heceleri oluşturan harflerin spektral analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarından elde edilen değerler ve çapraz ilişki yöntemi kullanılarak, bir ses tanıma sistemi geliştirilmiş ve bu sistem ile bilgisayarın girişi yapılan Türkçe heceler içinde konuşmacıdan bağımsız olarak sesli ve sessiz harfleri hangi oranlarda tanıdığı araştırılmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler : : Ses Analizi, Ses Tanıma, Doğrusal Öngörümleme Kodlama, Çapraz İlişki, Hızlı Forurier Dönüşümü, Periodogram, Ses Tespiti.