Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet TURAN
Danışman: Prof. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Motif Tabanlı Biyolojik Sinir Ağlarının Kısa- ve Uzun Dönem Bellek Davranışının İncelenmesi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 10/10/2013
Sayfa Sayısı: 193
Tez No: Dt994
Özet:

      Biyolojik bellek yapısını ve fonksiyonlarını anlamak için teorik ve deneysel pek çok çalışma yapılmaktadır. Deneysel çalışmalar ışığında oluşturulan modeller sayesinde, biyolojik ağlardan oluşan bellek yapıları ve bu yapıların temel yapı taşı olan motifler anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu tezde sinir hücresi, somadan oluşan tek bölme olarak modellenmiş, oluşturulan modelde dışarıdan uygulanan harici akımlarla elde edilen cevaplar değerlendirilmiştir. Hücreler arasındaki kimyasal sinaptik iletişim bağı modele eklenmiş ve giriş, ara, çıkış olarak düşünülen üç hücreli motifler üzerinde yoğunlaşarak, sinir hücreleri arasındaki veri iletişimi modellenmiştir. Biyolojik çalışmalardaki bellek organizasyonlarında yayınlananlar ve bellek davranışı gösterebilecek muhtemel tüm üç hücreli motifler için birer model oluşturulmuştur. Ayrıca oluşturulan motif modelleri üzerinde çeşitli akımlar ve uygulamalarla, hücrelerin birbirlerini uyarıcı veya engelleyici şeklinde uyarabilme durumları dikkate alınarak, biyolojik ağların uzun-ve kısa dönem bellek davranışları tespit edilmiştir. Genelleştirilmiş motiflerden oluşan küçük ağların yapı taşları olan motiflerle aynı davranışı sergiledikleri ortaya konulmuştur. Spine büyümeleri modellenerek motiflerin bellek davranışına katkıları gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uzun-dönem bellek, Kısa-dönem bellek, Motif, Bölmeli modelleme, Sinaptik iletişim, Uyarıcı, engelleyici uyartım, Spine