Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet ÖZTÜRK
Danışman: Prof. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İki veya Daha Fazla Anjiyo Görüntüsünden Koroner Damarların Üç Boyutlu Yapısının Elipsoit Esaslı Yüksek Doğrulukta Eldesi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 25/9/2013
Sayfa Sayısı: 120
Tez No: Dt992
Özet:

      Anjiyo görüntüleme sistemleri kalp damarlarının incelenmesinde halen en sık kullanılan ve en çok güvenilen tıbbi görüntüleme sistemleridir. Anjiyo görüntülerinde üç boyutlu kalp damarları iki boyutlu görüntüler olarak gözlemlenebilmektedir. Bu durum da görsel olarak kalp damarlarının incelenmesini zorlaştırmakta ve yapılan ölçümlerin yanlış sonuçlar verebilmesine neden olmaktadır. Teşhis ve stent yerleştirme gibi tedavi uygulamalarında oynadıkları roller bakımından yapılan ölçümlerin hassasiyeti önemlidir. Anjiyo görüntülerden doğru sayısal değerler elde edebilmek amacıyla üç boyutlu modelleme sistemleri geliştirilmiştir. Farklı açılardan elde edilen görüntüleri kullanarak oluşturulan modeller üzerinden damarlara ve özellikle de lezyon olan bölgelere dair doğru sayısal bilgiler elde etmek mümkün olmuştur. Bu alanda yapılan çalışmalar gittikçe daha hassas bir şekilde üç boyutlu model oluşturma yönünde ilerlemektedir. Bu tez çalışmasında da damar kenar bilgileri kullanılarak üç boyutlu modelleme yapılmıştır. Kenar bilgilerini daha hassas bir şekilde elde edebilmek amacıyla parametrik modellemeye dayalı bir kenar kestirim algoritması kullanılmıştır. Ayrıca damar yüzeyini oluşturmak için görüntüleme geometrisine göre yeni bir yaklaşım geliştirilmiş ve elipsoitlerle damar kesit bölgeleri modellenmiştir. Kullanılan kenar kestirimi ve elipsoit modelinin başarımı karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Önerilen yöntemlerin literatürde güncel olarak kullanılan yöntemlere göre daha iyi performans gösterdiği gözlemlenmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Anjiyo, kalibrasyon, kenar kestirimi, üç boyutlu modelleme, elipsoit uydurma, damar takibi, merkez eksen çıkarma.