Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Emre ÖZKOP
Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Dalga Enerjisi Dönüştürücü Sistemlerinde Akıllı Denetimli Yeni Bir Güç Düzenleyici Uygulaması
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 12/3/2012
Sayfa Sayısı: 145
Tez No: Dt894
Özet:

      Dalga enerjisi, dünyadaki en fazla bulunan fakat yeterince kullanılmayan enerji kaynaklarından biridir Ancak, dalga enerjisi dönüşüm sisteminin karmaşık yapısı, deniz koşulları, mekanik zorluklar ve oldukça yüksek maliyetten dolayı, dalga enerjisi dönüşüm sistemi yeteri kadar yaygın değildir. Yine de alternatif enerji kaynaklarının kullanımına duyulan ihtiyaç, çeşitli kaynakların enerji dönüşüm tasarımlarının geliştirilmesinde etkin olmuştur. Dalga enerjisi, umut vadeden enerji kaynaklarından bir tanesidir ve dünyanın bazı bölgelerinde dalga enerjisi dönüştürücü sistemler kuruludur. Dalga enerjisinin karakteristik yapısının zaman içerisinden kararlı ve önceden kestirilebilir olmaktan çok düzensiz olması sebebiyle dalga enerjisi dönüştürücülerinden elde edilen elektrik enerjisi de düzensiz yapıya sahiptir. Bu sebeple, dalga enerjisi dönüşüm sistemleri, dalga enerjisinin düzgün olmayan özelliklerini gidermek için güç düzenleyici ara yüzüne gerek duymaktadır.

Bu çalışmada, kaynak tarafı düzensizliklerini gidermek ve yük kısmından yalıtmak için Anahtarlamalı Güç Filtresi-Yeşil Fiş olarak isimlendirilen yeni bir Esnek Alternatif Akım İletim güç koşullandırıcısı sunulmaktadır. Bu anahtarlamalı güç filtresi-yeşil fiş, yeni bir DA-DA Esnek Alternatif Akım İletim cihazıdır ve geliştirilen uygun anahtarlama anları ile kontrol edilmektedir. Kaynak tarafındaki düzensizlik ile uyumlu çalışmak için uyarlanabilir akıllı denetleyicilerin geliştirilmesi gereklidir. Bu sebeple, klasik, bulanık ve klasik-bulanık birleştirilmiş denetleyiciler de irdelenerek, gerilim, akım ve güç gibi kontrol parametrelerinin değişimine dayalı adaptif yapılı denetim tasarlanmış ve kullanılmıştır. Geliştirilen bütün sistem modelleri hem benzetim hem de deneysel olarak test edilmiştir. Sistem performansları ve model doğrulama için benzetim modeli sonuçları, uygulamadan elde edilenler ile karşılaştırılmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Dalga enerjisi, Akıllı kontrol, Anahtarlamalı Güç Filtresi, FACTS, Yeşil yenilenebilir enerji kullanımı