Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Abdullah Sezgin
Danışman: Doç. Dr. Güven Önbilgin
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON MOTOR BENZETİMİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/1/1993
Sayfa Sayısı: 148
Tez No: Dt88
Özet:

      Bu çalışma, gömülmüş mıknatıslı (çıkık kutuplu) Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor (SMSM)’ların zamanla değişen davranışlarının benzetimine yönelik matematiksel modellerin geliştirilmesi üzerinde biçimlendirilmiştir.

      Çalışmanın ilk bölümlerinde sürekli mıknatıslara ilişkin temel ve kapsamlı bilgiler ile SMSM’ların yapısal incelemesi yer almaktadır. Bunların değerlendirilmesi sonucunda, labarutuvar koşullarında bir denetim amaçlı SMSM yapılmıştır. Bu SMSM’nin varolan standart bir Asenkron Motor Yapısında evrimi ve özellikleri deneysel olarak incelenmiţtir.

      Benzetim için iki ayrı model geliştirilmiştir. Birinci model birim değerlere indirgenmiş bir d-q ekseni modelidir. Bu model özellikle yol alma gibi hız değişimiiçeren dinamik davranışların incelenmesinde yararlı bulunmuştur. İkinci model ise bir faz değişkenleri modelidir. Makinanın faz değişkenleri türünden diferansiyel denklemleri çözülerek senkron hızda çalışmada makima büyüklükleri dalga biçimleri , değişik besleme gerilimleri göz önüne alınarak elde edilebilir. Bu model daha az sayıda parametre belirlemesi gerektirir.

      Sargılarda endüklenen EMK ve endüktansların hesaplanmasında sargı dağılımları, akımları, akı yoğunluğu dağılımlarının harmonik dizisi yaklaşımlarına dayalı bir yöntem kullanılmıştır. Rotor-stator olukları ve çıkık kutupluluğun hava aralığı değişimindeki etkileri de göz önüne alınmıştır. Bu tür değişken hava aralığı boyutlarıyla magnetik alanda akı yoğunluğu dağılımı hesabı için değişik bir analitik yaklaşım geliştirilmiştir.

      Değişik çalışma durumları için bilgisayar benzetimi ve deneysel ölçümler gerçekleştirilmiştir. Sonuçların karşılaştırılmasıyla, benzetimde kullanılan yaklaşımların geçerlilik ve doğrulukları üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Bunlara dayanılarak, çalışmayı ilerletici öneriler geliţtirilmiţtir.