Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Onur Özdal MENGİ
Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Süreklilik İçin Akıllı Bir Enerji Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 20/6/2011
Sayfa Sayısı: 203
Tez No: Dt857
Özet:

      Bu tezde, Yenilenebilir Enerji Sistemleri’nde (YES) enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla bir Akıllı Enerji Yönetim Sistemi (AEYS) geliştirilmiştir. Önerilen AEYS’i test etmek amacıyla rüzgar ve Fotovoltaik (FV) güneş panellerinden oluşan YES kurulmuş ve çalıştırılmıştır. Rüzgar ve FV panellerden elde edilen gücün güvenilir ve istenilen kalitede olmaması nedeniyle yük için gerekli gücün temini için bu tür YES’lerde enerji yönetim sisteminin uygulanması zorunlu hale gelmektedir. Rüzgar ve FV sistemlerden elde edilen güç yenilenebilir yeşil güç havuzu da denilebilecek ortak DA barasında toplanarak DA ve AA yüklerin beslenmesinde kullanılmaktadır. Yenilenebilir yeşil DA güç barası uygun şekilde işletilerek sürekli deverede kalması gereken yüklere gerekli taban güç aktarımı sağlanabilmektedir. Taban güç sağlandıktan sonra gerek duyulan yük gücü, rüzgar ve FV’den uygun olan birinden veya her ikisinden karşılanmaktadır. Rüzgar ve FV kaynaklardan hangisinin kullanılacağına önerilen bulanık mantık tabanlı AEYS karar vermektedir. Üretilen ve ihtiyaç duyulan güç değerlerine ait bilgiler geliştirilen akıllı karar verme algoritması tarafından kullanılarak hangi kaynaktan ne kadar gücün yüke ne kadar gücün depolanmaya aktarılması gerektiğine karar verilmektedir. Bunun yanı sıra rüzgar enerji sisteminin üretilen maksimum gücünde çalıştırılması da AEYS tarafından denetlenmektedir. AEYS aynı zamanda gerektiğinde, YES’i şebekeye bağlayabilmekte ve güç yönetimini de yapabilmektedir. Bu nedenle aslında geliştirilmiş olan AEYS aynı zamanda oluşturulan YES içinde bir akıllı şebeke uygulaması olarak da değerlendirilebilir.

      Anahtar Kelimeler: Rüzgar enerjisi, Fotovoltaik güneş enerjisi, Bulanık sonuçlandırma, Bulanık karar verme, Akıllı enerji yönetim sistemi, Akıllı şebeke