Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gökçe HACIOĞLU
Danışman: Doç. Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Çok Girişli Çok Çıkışlı Dikgen Frekans Bölüşümlü Çoğullama Sistemlerinde Uzay-Zaman ve Uzay-Frekans Esaslı Çeşitleme Yöntemleri
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 4/2/2011
Sayfa Sayısı: 174
Tez No: Dt827
Özet:

      Gezgin kablosuz haberleşme sistemleri üzerindeki en önemli bozucu etkilerden biri, sinyalin alıcıya farklı uzunluktaki birçok yoldan geçerek ulaşması sonucu oluşan sönümlemedir. Çeşitleme, sönümlemenin bozucu etkileri azaltmak için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Çeşitleme ile sağlanan kazanç sayesinde, hata kodlama seviyesi ve alıcıdaki işlem yükü de azaltılabilmektedir.

Çeşitleme; verici ve alıcı arasındaki iletim kanallarının sayısını arttırarak iletim sinyalinin alıcıya birçok kanaldan ulaşmasını sağlar. İletim sinyalinin alıcıya ulaştığı birçok kanaldan herhangi birinde ya da bir kaçında sönümleme olsa bile toplam işaret gürültü oranı, çeşitleme sayesinde kabul edilebilir bir seviyeye çıkarılabilir.

      Çeşitleme hem verici tarafta hem de alıcı tarafta gerçekleştirilebilmektedir ancak güç tüketimi ve fiziksel boyutları arttırdığından ötürü gezgin cihazlarda alıcı çeşitlemesi pek fazla tercih edilememektedir. Bu çalışmada; iletim hızında düşüşe sebep olmadan 4, 8 ve daha yüksek mertebeli çeşitleme elde edebilen yeni verici çeşitlemesi yöntemleri önerilmektedir. Önerilen yöntemlerin; DVB-H ve IEEE 802.20 gibi OFDM sistemleri için olası kullanım biçimleri gösterilmektedir. Önerilen ve mevcut yöntemlerin başarımları bilgisayar benzetimi ile elde edilmiş ve farklı uygulanış biçimleri için karşılaştırılmıştır.

Önerilen yöntemlerin sistematik olarak tasarlanabilen kod matrislerine ve daha düşük sezimleme karmaşıklığına sahip olmaları tasarım açısından sağladıkları üstünlüklerdir. Öte yandan önerilen yöntemler; elde edilen benzetim sonuçlarına göre diğer yöntemlerden, daha iyi bir başarım göstermekte hatta bazı koşullarda 11dB’yi aşan kazanç sağlayabilmektedirler.

      

Anahtar Kelimeler: Verici Çeşitlemesi, Uzay-Zaman Kodlama, Uzay-Frekans Kodlama, OFDM, Sönümleme, Çoklu Yol, Taşıyıcı Yaymalı Çeşitleme