Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yusuf SEVİM
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayten ATASOY
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Yapay Toplamsallık Yaklaşımı ile Anne ve Karnındaki Çocuğa Ait EKG İşaretlerinin Ayrıştırılması
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 12/8/2009
Sayfa Sayısı: 145
Tez No: Dt708
Özet:

      Elektrokardiyogram sinyalleri kalbin elektriksel aktivitesi tarafından üretilirler ve cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar kullanılarak belirlenebilirler. Bu biyolojik sinyaller, kuvvetlendiriciler ile kuvvetlendirilebilirler ve analog ve sayısal sinyal işleme teknikleri ile işlenebilirler. Bu işlenmiş sinyaller kalp hastalıklarının analizinde mükemmel bir araç olarak hizmet ederler. Cilt yüzeyinde kullanılan elektrodların en önemli özellikleri zarar vermeyen teknik oluşlarıdır, bunun anlamı vücut içerisine hiç girmeden sinyallerin ölçülebilmesidir. Bu kolaylığa rağmen zarar vermeyen metotlar diğer fizyolojik sinyaller ile ve gürültü ile karışma problemleri içermektedir.

Anne karnındaki çocuğun elektrokardiyogramı, çocuğun kalbinin elektriksel fizyolojik aktivitesini görselleştirmektedir ve bu işaret çocuğun durumu ve sağlığı hakkında önemli belirtiler içermektedir. Yetişkinlerde olduğu gibi, anne karnındaki çocuğun elektrokardiyogramı cilt üzerindeki elektrodlar ile elde edilebilir. Fakat anne karnındaki çocuğun elektrokardiyogramını elde etmede aynı problemlerin görüneceği açıktır. Bu problemlere ek olarak, annenin elektrokardiyogram sinyali, çocuğun elektrokardiyogram sinyali için problem olabilir, çünkü annenin sinyalinin genliği çocuğunkinden çok yüksektir. Geleneksel filtreleme teknikleri ile karışmış potansiyel kayıtlarından çocuğa ait istenen elektrokardiyogramın bileşenlerini elde etmek imkansızdır.

      Bu tezde, amaç, kör kaynak ayrıştırma algoritmaları vasıtası ile, anne karnındaki çocuğun elektrokardiyogramının çıkarılması için uygun algoritmalara karar vermek ve yeni bir kör kaynak ayrıştırıcı algoritma bulmaktır. İlk adım olarak, yapay olarak üretilmiş elektrokardiyogram sinyalleri karıştırıldı ve uygun algoritmaları bulmak için kullanıldı. Kör kaynak ayrıştırmanın üç ana algoritması, Hızlı bağımsız bileşen analizi, özdeğer matrislerinin birleşik diyagonalizasyonu, parametrik olmayan bağımsız bileşen analizi ve yeni parametrik olmayan bağımsız bileşen analizi algoritmaları bu amaç için karşılaştırıldı.

Elde edilen sonuçlar, parametrik olmayan algoritmaların elektrokardiyogram sinyallerinde, annenin elektrokardiyogram sinyallerinin ve araya karışan sinyallerin etkilerini ayrıştırmada kullanılabileceklerini gösterdi.

      

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Bileşen Analiz, Kör Kaynak Ayrıştırma, Elektrokardiyogram, Entropi, Tsallis Entropi, Shannon Entropi, Bilgi Teorisi, Relatif Entropi