Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yasin Oğuz
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haydar Kaya
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Aşırı Geniş Bantlı Sistemlerde Dalga Biçimi Oluşturma ve Anten Sisteminin Bozucu Etkisinin Azaltılması
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 16/7/2008
Sayfa Sayısı: 135
Tez No: Dt648
Özet:

      Çok kısa süreli temel bant işaretlerle haberleşme ilkesine dayanan AGB teknolojisini

kullanan sistemler, haberleşme ve radar uygulamalarında son yıllarda büyük ilgi görmekte

      ve bu nedenle hızla gelişmektedir. AGB işaretlerin çok geniş frekans aralığına yayılmış bir

spektrumu işgal etmelerinden dolayı, AGB uygulamalarında dikkate alınması gereken en

      önemli konulardan biri frekans bölgesi paylaşımıdır. Mevcut haberleşme sistemleri ile

olası bozucu girişimleri engellemek veya en aza indirgemek amacıyla AGB

      uygulamalarında uyulması gereken EIRP sınır değerlerinin spektral dağılımı FCC

tarafından belirlenmiştir. Herhangi bir AGB uygulaması için kullanılan AGB işaretlerinin

      spektral güç dağılımları FCC tarafından belirlenen bu yayılım maskesine uygun olmalıdır.

Bu çalışmada ilk olarak, belirlenmiş bir EIRP yayılım maskesine uygun ve spektrum

      kullanma verimi yüksek spektral güç dağılımına sahip işaretler üretebilmek için bir

doğrusal işaret birleşim modeli kurulmuş ve gerekli matematiksel ifadeler çıkartılmıştır.

      AGB radar ve haberleşme uygulamalarında ana problemlerden biri de, AGB işaretin

yüksek verimde yayılımı için uygun anten kullanımıdır. AGB verici ve alıcı anten

      sisteminin çalışma frekans bölgesinde ideal olarak frekansın değişimine göre düz bir genlik

tepkesine sahip olması beklenir. Anten özelliklerinin tümü büyük oranda frekansa bağlı

      parametreler olduğu için gönderilen dalga biçimi anten yapısı tarafından bir çeşit

süzgeçleme işlemine tabi tutulur. Anten transfer fonksiyonu olarak bilinen bu süzgeç

      karakteristiğinde meydana gelen ideal durumdan sapmalar başlangıç işaretinin spektral

dağılımında bozulmalara neden olmaktadır.

      Bu tezde, AGB uygulamalarında anten transfer fonksiyonunun spektral genlik

dağılımındaki ideal durumdan sapmaların etkisini en aza indirmek amacıyla bir

      optimizasyon çalışması yapılmıştır. AGB işaretinin spektral güç dağılımının anten

çıkışında aynı kalması için giriş dalga biçimini uygun şekilde değiştirecek ön giriş

      işaretlerinin elde edilmesini sağlayan bir transfer fonksiyonu optimizasyon modeli ve

çözümü sunulmuştur. Önerilen modelle anten girişindeki AGB işaretin spektral dağılımı

      üzerinde anten sisteminin meydana getirdiği bozucu etki çok yüksek oranda giderilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aşırı Geniş Bant, Darbe Biçimlendirme, Dalga Biçimi Oluşturma,

      Anten Transfer Fonksiyonu, Optimizasyon