Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mahmut ÖZER
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: PURKİNJE HÜCRESİNDE BULUNAN İYONİK AKIMLARIN DİNAMİĞİNİN BÖLMELİ MODELLEMEYE DAYALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 24/9/2001
Sayfa Sayısı: 220
Tez No: Dt312
Özet:

      Bu tezde, serebellar Purkinje hücresinde bulunan iyonik akımların kinetikleri ayrık soma, ana dendrit, düzgün dendrit ve dikensi dendrit bölme modelleri için ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bu bölmelerin her biri için akım-kenetleme analizi yapılmaktadır. Bu bölmeler birleştirilerek bir Purkinje hücre modeli oluşturulmakta, daha sonra iyonik akımların somatik membran potansiyeline etkileri bir kaç durum için incelenmektedir.

      Bölmeli modelleme yaklaşımı, nöronun fizyoloji ve morfolojisinin yüksek dereceli ayrıntılarını gözönüne almaktadır. Model, literatürde Purkinje hücrelerinde mevcut olduğu belirtilen on adet farklı, gerilime ve iyonik konsantrasyona bağlı aktif membran kanalları içermektedir. Bu kanalların aktivasyon ve inaktivasyon kinetiklerini belirleyen matematiksel denklemlerin parametreleri, bu modelden elde edilen potansiyeller, gerçek deneylerde kaydedilen potansiyellere benzer olacak şekilde belirlenmiştir.

      Purkinje hücresi üzerine literatürde rapor edilen ayrıntılı modelleme çalışmalarında iyonik akımların sürekli-hal aktivasyon ve inaktivasyon eğrileri iyonik akımların ilgili hız fonksiyonlarından hesaplanmaktadır. Bu çalışmada, iyonik akımların sürekli-hal aktivasyon ve inaktivasyon dataları için Marquardt-Levenberg parametre kestirim algoritması kullanılarak eğriler uydurulmuştur. Ayrıca aktivasyon ve inaktivasyon zaman sabitleri, ve iyonik kanal kapılarının olasılık dağılımı dataları için eğriler uydurulmuştur. Böylece iyonik akımların kinetikleri daha sağlam bir şekilde analiz edilebilmekte, ayrıca çok sayıda bölme içeren modellerde simülasyon süresi önemli bir şekilde azalmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Purkinje hücresi, Bölmeli modelleme, İyonik akım, Kinetik, Aktif membran, Aktivasyon, İnaktivasyon