Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Sırrı Sunay GÜRLEYÜK
Danışman: Prof. Dr. A. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞRUSAL HAREKETLİ SÜREKLİ MIKNATISLI TÜPSEL YAPILI ADIM MOTORUNUN DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ VE BULANIK MANTIK TEMELLİ DENETİMİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/6/1997
Sayfa Sayısı: 117
Tez No: Dt195
Özet:

      Bu çalışmada, daha önce Yüksek Lisans aşamasında laboratuvar modeli ve tam adım sayısal denetini yapılmış olan Doğrusal Hareketli Sürekli Mıknatıslı Tüpsel Yapılı Adım Motorunun (DHSMTYAM) dinamik davranışı incelenerek bulanık mantık temelli mikroadım denetimi gerçekleştirildi.

      Motorun dinamik davranışını belirlemek için gerekli olan, elektriksel ve magnetik eşdeğer devreleri çıkarıldı, sürekli mıknatıs özellikleri belirlendi, endüktans, endüklem elektromotor kuvvet ifadesi, sürekli mıknatıs akısı, statik kuvvet-mesafe değişimi, kritik kuıvvet-hız değişimi ve hız stratejisi deneysel ve teorik olarak bulundu. Mikroadım yapabilme yeteneği araştırıldı. Motorun en uygun şekilde dentlenebilmesi için, bilgisayarla senkronize çalışabilecek kapasitede, ön sürücü, D/A dönüştürücü ve kuvvetlendirici güç devresinden oluşan tam adın-m ve mikro adım denetim uyumlu elektronik bir sistem geliştirildi. Pascal programlama dilinde yazılan ve motorun çalışmasında istenen değişikliklerin komutlardaki basit değişikliklerle yapılabildiği, bulanık mantık temelli mikro adım denetim programı, hız stratejisini de içerecek şekilde hazırlandı ve bilgisdayar çıkışına iletilen bilgilerle motorun denetimi gerçekleştirildi. Motorun hareketini gözlemlemek için optik temelli bir ölçme düzeneği geliştirildi. Yapılan araştırmalar ve denetim sonuçlarının istene amaçları sağlama yeterliliğ tartışıldı. Bu konudaki diğer çalışmalarla karşılaştırmalar yapılarak, motorun ve denetim sisteminin verimi incelendi. Sistamin avantaj ve dezavantajlı yönleri hakkında bilgi verilerek yapılabilecek geliştirme çalışmaları ve muhtemel kullanım alanları önerildi. Diğer yöntem ve uygulamalar incelenerek, kullanılan yöntemlerin üstünlük, seçilme nedenleri üzerine açıklamalr ve bu çalışmanın devamı niteliğinde bir çalışma önerisi yapıldı.

      

      Anahtar Kelimeler: Doğrusal Hareket, Tüpsel Yapı, Sürekli Mıknatıslı Adım Motoru, Mikro Adım, Bulanık Mantık, Optik Ölçme Düzeneği.