Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ayten ATASOY
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞRUSAL ZAMANLA DEĞİŞMEYEN SÜREKLİ DİZGELERDE PARAMETRE KESTİRİMİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/6/1997
Sayfa Sayısı: 142
Tez No: Dt191
Özet:

      Doğrusal, zamanla değişmeyen, sürekli dizgelerde parametre kestirimi; ekonomi, elektrik,robotik ve kimya gibi birçok farklı dallarda uygulama alanı bulmaktadır. Bu uygulamalardaki kestirimin performansı; dizge tanısı, denetimi ve kontrolü için çok önemli olmaktadır.

      Bu tezde; doğrusal, zamanla değişmeyen, sürekli dizgelerde parametre kestirimi konusu incelendi. Bilinen giriş değerleri ve ölçülen gürültülü çıkış değerlerinden yaralanarak dizgelerin durum uzayı parametrelerinin kestirimi için yeni bir yöntem incelendi. Kestirim için kurulan model, ölçülen giriş-çıkış verileri ve doğrusal olmayan parametrelere bağlı bir çıkış vektörü ile tanımlandı. Kestirilen model verileri ile ölçülen veriler arasındaki yanılgı olarak tanımlanan amaç fonksiyonu, En Küçük Kareler yöntemi ile ifade edildi ve Marquardt-Levenberg, Gradient, Hessian-Gradient ve PARTAN algoritmaları ile minimum yapıldı.

      Önerilen yöntemin performansı, farklı gürültü düzeyleri, Farklı sayıda örnek değerleri, farklı giriş işaretleri ve farklı başlangıç değerleri için incelendi. Elde edilen sonuçlar, önerilen yöntemin doğruluğunu ve geçerliliğini açıkça göstermektedir.

      

      Anahtar Kelimeler: Doğrusal zamanla değişmeyen dizge, Durum modeli, Parametere kestirimi, En Küçük Kareler yöntemi, Marquardt-Levenberg algoritması, Gradient algoritması, Hessian-Gradient algoritması, PARTAN algoritması.