Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Adnan CORA
Danışman: Doç. Dr. Kemal ERDOĞDU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: HÜCRESEL HAREKETLİ YER HABERLEŞMESİ SİSTEMİNİN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (TRABZON) UYGULANMASININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/7/1994
Sayfa Sayısı: 148
Tez No: Dt149
Özet:

      Bu tez çalışmasında Hücresel Hareketli Yer Haberleşmesi Sisteminin Doğu Karadeniz Bölgesinde (Trabzon) uygulanması incelenmiştir.

      Çalışmalar araç telefonu ile Trabzonda şehir içinde ve Beşikdüzünden Ofa kadar olan devlet karayolunda deneysel ve bilgisayar destekli olmak üzere iki kısımda gerçekleştirilmiştir.

      Deneysel çalışmalarda araç-içi ve araç-dışı kullanılabilen bir araç telefonu ve araca yüklenen diğer deney düzeneği ile servis alma seviyeleri dBm cinsinden ölçülmüştür. Elektromagnetik dalganın yayılım özellikleri ve hareketliden- sabite, sabitten-hareketliye ve hareketliden-harketliye olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilen deneylere ait işaret seviyesideğişimleri ve diğer özellikler 5. Kısımda verilmiştir.

      Bigisayar destekli çalışmalarda ise “Yer Analiz Paketi” (Terrain Analysis Package) adlı program yardımıyla anten ışıma diyagramları ve yol geometrisi diyagramları çizilmiş, sınır değerler ve mesafe-koordinat hesapları yapılmıştır.

      Elde edilen bulgular ve sistemin kapsama alanında haberleşmeyi gerçekleştirmedeki başarımının incelenmesi ve çalışmadan çıkarılan sonuçlar verilirken daha ileri yapılabilecek çalışmalar için teklifler bu tezin öneriler kısmında sunulmuştur.

      

Anahtar Kelimeler: Hücresel Hareketli Yer Haberleşmesi, Hareketli Radyo Yayılımı