Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali GANGAL
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: VİDEO SİNYALLERİNİN DÜŞÜK VERİ İLETİM HIZLARINDA KODLANMASI İÇİN BLOK ARŞILAŞTIRMAYA DAYALI YENİ BİR HAREKET KESTİRİM YÖNTEMİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/2/1995
Sayfa Sayısı: 93
Tez No: Dt131
Özet:

      İletim kanallarının ve depolama ortamlarının ekonomik kullanımı veya video telefon, video konferans amaçlı haberleşmeler için video sinyallerinde etkili veri hızı azaltma teknikleri kullanılması gereklidir.

      Video görüntülerinin düşük veri iletim hızlarında kodlanması uzamsal ve zamansal eksende artıklığın yok edilmesini gerektirir. Veri hızı azaltımı, cisimlerin hareketlerinin bir işlevi olarak tanımlanabilen görüntü çerçeveleri arasındaki artıklığın azaltılması ile yapılabilir.

      Bu çalışmada, sayısal video sinyallerinde çeşitli veri hızı azaltma teknikleri incelenmekte ve video tekefon sinyallerinin kodlanmasında yeni bir hareket kestirim yöntemi sunulmaktadır. Bu yöntem, önceden tanımlanmış değişik şekillere girebilen blıkların ardışıl iki görüntü çerçevesi arasında karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Hareket kestirme biriminde, en az veri hızını sağlayan blok şekli uyarlamalı olarak seçilmektedir. Elde edilen veriler, ayrık kosinüs dönüşümü ve istatistiksel kodlama teknikleri ile biraz daha azaltılmaktadır. Önerilen yöntemdei karşılaştırma ölçütü olarak, performansı ortalama kare hata ölçütününkine çok yakın olan ve daha az işlem gerektiren ortalama mutlak hata ölçütü kullanılmıştır. Hareket yönlerinin hızlı olarak saptanmasında basitliği nedeniyle üç adımlı yönlü arama tekniği kullanılmıştır.

      Önerilen yöntemin performansı, sentetik olarak üretilmiş ve gerçek video görüntüleri için ayrı ayrı test edilerek diğer yöntemlerinkiyle karşılaştırılmıştır. Sonuçlardan, teknik yazında yakın zamana kadar belirtilenlerden daha iyi video kalitesi elde edildiği görülmüştür.

      

      Anahtar kelimeler: Video kodlama, Video telefon, Veri hızı azaltma, Hareket kestirme