Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Haydar KAYA
Danışman: Prof. Dr. Hasan DİNÇER
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: FZP UYDU ALICI ANTENLERİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/1/1994
Sayfa Sayısı: 148
Tez No: Dt116
Özet:

      Mikrodalga frekanslarında yapılan uydu haberleşmesinde açıklık antenleri kullanılır. Parabolik yansıtıcılar yaygın olarak kullanılan açıklık antenleridir. Bununla birlikte, parabolik yansıtıcı antenlerin, yapım zorluğu, yağmur ve kar etkisiyle başarımının düşmesi gibi, bazı olumsuz yanları vardır. Söz konusu bu olumsuzluklar, düzlemsel açıklık antenlerin önemini artırmaktadır. Son yıllarda, yüksek güçlü uyduların girmesiyle, bu antenler üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmıştır.

      Bu tez çalışmasında, dielektrik bir taban malzeme üzerine Fresnel bölgeleri işlenerek gerçeklenen ve kısaca FZP (Fresnel Zone Plate) olarak adlandırılan düzlemsel antenler incelenmiştir. 10. 95-11. 7 GHz bandında başarım karakteristiklerine iıişkin bağıntılar elde edilmiştir. Deneysel FZP yansıtıcı antenler gerçekleştirilerek test edilmiştir.

      FZP antenler frekansa bağımlıdırlar.Band genişlikleri tasarım frekansının %15-20’si kadardır. 3-dB hüzme genişlikleri parabolik yansıtıcı antenlerinkine yakın, yan kulak ve geçiş (kros) polarizasyon seviyeleri ise daha yüksektir. Verimleri parabolik antenlerden düşüktür.

      FZP antenlerin verimi yapılarına bağlı olarak %8-70 arasında değişir. Verim yükseldikçe yapımları zorlaşır. En basit şekilde gerçekleştirilebilecek FZP antenlerin verimi %8-30 arasındadır. Bu verim aralığında deneysel olarak gerçekleştirilen FZP antenlerle, el yapımı olmalarına rağmen, uydulardan izlenebilir kalitede TV yayını alınmıştır. Yüksek kazancın gerekmediği durumlarda, FZP antenler kolayca gerçekleştirilip kullanılabilir.

      

      Anahtar Kelimeler: FZP, kırınım, antenler, yansıtıcı antenler, uydu yayın alışı,