Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cengiz Yılmazer
Danışman: Prof. Dr. Hasan Dinçer
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: QAM SAYISAL RADYO VERİCİSİNDE EĞRİSELLİĞİN SAYISAL ÖN-BOZMA İLE AYARLANMASI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/1/1994
Sayfa Sayısı: 149
Tez No: Dt115
Özet:

      Haberleşme teknolojisinin temel şartlarından biri haline gelen Sayısal Radyo Haberleşmesinin güvenilir çalışma sınırının arttırılması, son günlerde en önemli çalışma alanlarından biri halini almıştır. Mikrodalga bandında yüksek düzeyli çıkış gücü gereksinimi, verici güç yükselticisinden kaynaklanan eğriselliğin oluşturduğu sorunları güncelleştirir.

      Eğriselliğin azaltılması konusunda yapılan çalışmalar Analog ve Sayısal yöntemler olmak üzere genel iki başlık altında toplanmaktadır. Yakın zamanlarda tanıtılan sayısal yöntemlerle eğriselliğin azaltılması, temel bantta işaret işleme tekniklerini içerir.

      Bu çalışmada Sayısal QAM Radyo Vericisinde Güç Yükselteç eğriselliğinin sayısal ön-bozma yöntemiyle azaltılması incelenerek yeni bir ön-bozma yöntemi önerilmiştir. Daha önce bilinen kaynaklarda rastlanmayan bu yöntemin, özellikle güvenlik sınırında çalışan verici sistemler için iyi bir kazanç sağladığı gözlenmiştir. Çalışma içinde farklı modülasyon seviyeleri kullanan QAM verici sistemler için başarım sonuçları bilgisayar benzetimi kullaanılarak denenmiş ve son derece iyimser sonuçlar alınmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Eğrisellik Azaltımı, Sayısal ön-bozma ile doğrusallaştırma, QAM Radyo