Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet EKİCİ
Danışman: Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Otomatik Kalp Masaj Sistemi Tasarımı ve Akıllı Denetimi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 15/7/2015
Sayfa Sayısı: 103
Tez No: Dt1096
Özet:

      Bu çalışmada, otomatik kalp masaj sistemi tasarımı ve akıllı denetimi gerçekleştirilmiş ve incelenmiştir. İlk bölümde, KPR sistemleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. Bunun yanında SMDA motoru, PI, BM denetleyici türleri ve PSO algoritması açıklanmıştır. İkinci bölümde donanımsal ve yazılımsal çalışmalara yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde manuel KPR uygulamasının zorluğunu ortaya koymak için hazırlanan LabVIEW tabanlı performans yazılımı anlatılmıştır. Kalp masajı uygulamasında kompresyon derinlik kestirimi için ilk defa bu çalışmada BM algoritması kullanılmıştır. Sistemde sürücü motor olarak kullanılan SMDA makinasının hız ve konum kontrolü için PSO-PI ve BM denetim modelleri gerçekleştirilmiştir. Sistemin benzetim çalışmaları yapılarak incelenmiş ve sistem performansı denetleyici türlerine göre karşılaştırılmıştır. Böylece KPR sistemi için uygun denetleyici modeli belirlenmiştir. Sunulan KPR sistemi için belirlenen denetleyici türlerine göre deneysel çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, sunulan sistemlerle karşılaştırıldığında PSO-PI denetleyici, hız ve konum denetimi için BM denetleyiciye göre daha kararlı sonuç ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: KPR, PSO, PI, Bulanık Mantık, Sürekli Mıknatıslı DA Motoru