Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ömür AKYAZI
Danışman: Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Değişken Hızlı Rüzgar Türbinleri İçin Tasarlanan Güç Elektroniği Sisteminin Akıllı Kontrolü
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 8/5/2015
Sayfa Sayısı: 131
Tez No: Dt1074
Özet:

      Bu tez çalışmasında, şebekeden bağımsız değişken hızlı rüzgâr enerjisi dönüşüm sistemlerinde enerji kullanımının iyileştirilmesi, üretim ve tüketim tarafında karşılaşılan güç kalite problemlerinin azaltılması, uygun güç dönüştürücülerinin tasarımı ve gerçekleştirilen sistemin gerçek zamanlı kontrolü amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında sistemde kontrolör olarak geleneksel denetleyicilerden oransal-integral (PI) ve bulanık mantık denetleyici (BMD) kullanılmıştır. Ayrıca BMD’de üyelik fonksiyonları karşılaştırılması yapılmıştır. Sistemin kontrolü amacıyla önerilen denetleyicilerin performansını iyileştirmek için denetleyicilere ait bazı parametreler, zaman ağırlıklı mutlak hatanın integrali (ITAE) performans kriterine göre parçacık sürü optimizasyonu (PSO) ve genetik algoritma (GA) yöntemleri kullanılarak optimize edilmiştir. Böylece sistem için daha akıllı ve verimli bir kontrol sağlanmıştır. Farklı çalışma koşulları için hem benzetimsel hem de gerçek zamanlı sistem denetimi gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Enerjisi, Akıllı Kontrol, PI denetleyici, Parçacık sürü optimizasyonu, Genetik algoritma, Sürekli mıknatıslı senkron generatör, Güç dönüştürücüleri