Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ayhan YAZGAN
Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: RoF Tabanlı Çok Bandlı Bilişsel Radyo İçin Yeniden Yapılandırılabilir Sierpinski Fraktal Anten Sistemi Tasarımı
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 12/2/2015
Sayfa Sayısı: 129
Tez No: Dt1067
Özet:

      Gelecek nesil haberleşme sistemleri için önerilen yüksek hızlı RoF (Fiber üzerinden Radyo) tabanlı bilişsel radyonun çözülmesi gereken problemlerinden bir tanesi farklı frekans bandları için farklı yapıda ya da boyda anten bulundurma gereksinimidir. Ayrıca yüksek hızlı RoF sistemlerine ayak uydurmak için bilişsel radyo antenlerinin yapılandırılabilir çok bandlılık özelliğine sahip olması gerekmektedir. Bu doktora çalışmasında bilişsel radyonun her frekans için farklı anten yapısını bulundurma ihtiyacını ortadan kaldırmak için yeni bir yapılandırılabilir anten sistemi önerilmiştir. Önerilen anten sistemi, anten yapılandırma kontrolörü çıkışına göre çalışma frekansını değiştirebilme kabiliyetine sahiptir. Anten karakteristiğinin dinamik değiştirilmediği durumda, istenen bandlara uygun çok sayıda anten bulundurma gereksinimi, bilişsel radyoyu uygulamada kullanılmaz hale getirmektedir. Bu doktora çalışmasında önerilen anten sistemi ile çok bandlı bilişsel radyo uygulamalarını kısıtlayan önemli problemlerden biri ortadan kaldırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel radyo, Fraktal antenler, RoF sistemleri, CO-OFDM sistemleri, Parçacık sürü optimizasyonu