Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa Ergin ŞAHİN
Danışman: Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Karma Enerji Sistemi İçin Paralel Bağlı Azaltan-Artıran (Buck-Boost) Çevirici Tasarımı ve Denetimi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 23/6/2014
Sayfa Sayısı: 171
Tez No: Dt1035
Özet:

      Rüzgâr, güneş ve diğer enerji kaynaklarının birlikte kullanılmaları tek başına kullanılmalarına göre daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu tür sistemlerde her iki enerji kaynağının eşzamanlı olarak kullanılması ve bu kaynaklardan elde edilecek enerjileri düzenlemek ya da depolamak çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir.

Rüzgâr ve güneşten elde edilen elektrik enerjisinin hem kullanılabilmesi hem de depolanabilmesi için kullanılan güç elektroniği devrelerinde anahtarlama frekanslarının çok büyük olması sistemin kontrolünü zorlaştırmakta ve anahtarlama kayıplarına yol açmaktadır. Sistem kontrolünü kolaylaştırmak için dijital sinyal işleme (DSP) tabanlı PI, kayan kip ya da bulanık mantık gibi kontrol yöntemlerinin kullanılması gerekir. Anahtarlama kayıplarını azaltmanın bir yöntemi de paralel bağlama yöntemidir.

      Bu tez çalışmasında güneş ve rüzgâr gibi iki yenilenebilir enerji kaynağından elde edilen enerjilerinin kullanılması ve artan kısmının depolanmasını esas alan bir sistem tasarlanmış ve ortaya konmuştur. Burada güneş ve rüzgardan elde edilen gerilimin istenen değerden yüksek ya da düşük olabileceği göz önüne alınarak Azaltan-Artıran (Buck-Boost) çeviriciler, bunların paralel bağlanmaları ve denetimleri konuları üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu kapsamda akım ve gerilim okuma devreleri, MOSFET sürücü devresi ve en iyi verimde çalışacak paralel bir azaltan-arttıran çevirici tasarımı gerçekleştirilmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Karma (fotovoltaik/rüzgar) enerji sistemi, Azaltan-Artıran çevirici, Paralelleşme ve akım paylaşımı, Bulanık denetim, Oransal entegral denetim, Kayan kip denetimi