Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Emin TUĞCU
Danışman: Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kablosuz Haberleşme Sistemleri İçin Kanal Karşılama Filtresi Tabanlı Yeni Bir Kör Kanal Denkleştirme Yöntemi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 19/6/2014
Sayfa Sayısı: 114
Tez No: Dt1033
Özet:

      Sayısal haberleşme sistemlerinde, haberleşme kanalının frekans seçici yapısı nedeniyle oluşan semboller arası girişim etkisi en önemli problemlerden bir tanesidir. Semboller arası girişim etkisi yüksek hızlı veri iletimini kısıtlayan en önemli problemdir. Bu problemin çözümü için genel olarak iki çözüm yöntemi vardır. Bunlar denkleştirici filtrelerin kullanılması ve en büyük olabilirlik dizi kestirimidir. En büyük olabilirlik dizi kestirimi, karmaşıklığının fazla olması nedeni ile uygulanabilirliği yüksek değildir. Bu nedenle denkleştirici filtreler haberleşme sistemlerinde son derece önemli bileşenlerdir. Günümüz haberleşme sistemlerinin çoğunda kanal kestirimi ve denkleştirme için öğrenme dizisi kullanılmaktadır. Bu durum haberleşme sisteminin etkin veri hızını ve bant verimliliğini düşürmektedir. Aynı zamanda öğrenme dizilerinin kullanımı yüksek hızlı veri iletimi için kaçınılması gereken bir durumdur. Gelecek nesil haberleşme sistemlerinde yüksek veri hızlarının desteklenmesi ve bant verimliliklerinin yüksek olması istenen özelliklerdendir. Bu nedenle öğrenme dizisi kullanmayan kör yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tez çalışmasında, kör kanal denkleştirme problemine yönelik kanal karşılama filtresi esaslı bir çözüm sunulmuştur. Önerilen çözüm yöntemine sürü zekasının uyarlanması ile yakınsama hızı ve başarımı yüksek bir yöntem elde edilmiştir. Elde edilen MSE ve BER başarım sonuçları, önerilen yöntemin gerçek zamanlı sistemlerde kör olmayan yöntemlere alternatif olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.

      Anahtar Kelimeler: kör kanal kestirimi, kör kanal denkleştirme, kanal uyumlu filtre, sürü zekası, parçacık sürü optimizasyonu, turbo kodlar.