Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hilmi ZENK
Danışman: Prof. Dr. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kapama Açısının Ferrorezonans Olayına Etkisi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 28/4/2014
Sayfa Sayısı: 197
Tez No: Dt1017
Özet:

      Bu tez çalışmasında, elektrik tesislerinde yaygın olarak kullanılan transformatörlerde meydana gelen ferrorezonans olayında, devre kesici anahtarın kapama ve açma zamanlarının başka bir ifadeyle anahtarın elektriksel açılarının etkileri deneysel ve bilgisayar benzetimi yöntemleriyle incelenmiştir. Deneysel sistemde özel tasarlanmış ayarlı alternatif gerilim kaynağı, gerilim trafoları, iki farklı türde tasarım yapılan açı kontrollü yarı iletken anahtar devreleri, ferrorezonans devresi, gerilim ve akım algılayıcı devreler, sayısal veri aktarım cihazı ve bilgisayar programı kullanılmıştır. İlk bölümde, manyetizma türleri ve manyetik alan ferrorezonans olayı ile ilgili temel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde transformatörlerle ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde elektrik devrelerinde meydana gelen lineer rezonans konusu ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ferrorezonans olayı ve etkileri ile ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde donanımsal ve yazılımsal çalışmalara yer verilmiştir. Altıncı bölümde tasarlanan sistemin kısımları anlatılmış, tasarlanan Mikrodenetleyicili Açma Kapama Açısı Denetim Sistemi (MADS) ve Bilgisayar Denetimli Açma Kapama Açısı Denetim Sistemi (BADS) ayrı ayrı deneysel sistemde kullanılmış, elde edilen veriler incelenmiştir. Deneysel sisteme uygun olarak kurulan bilgisayar ortamındaki benzetim sonuçları ve deneysel çalışmaların sonuçları ile incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, literatürde sunulan sistemlerle karşılaştırıldığında göstermiştir ki; bu çalışmada sunulan elektronik kontrollü devre kesici anahtar açı denetim sistemi, büyük güçlü enerji sistemlerinde güç kalitesini yükseltmek için, ferrorezonans olayının meydana gelme risklerini ortadan kaldırmak için önemli katkılar sağlamaktadır.

      Anahtar Kelimeler: Ferrorezonans, Güç Kalitesi, Açı Denetim Sistemi (ADS), Mikrodenetleyicili Açma Kapama Açısı Denetim Sistemi (MADS), Bilgisayar Denetimli Açma Kapama Açısı Denetim Sistemi (BADS), Ferrorezonans Devresi, Gerilim Transformatörü (GT), Ferrorezonans Matlab/Simulink Benzetimi