Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Talat ÖZDEN
Danışman: Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Şebeke Bağlantısız Fotovoltaik Sistemler İçin Çok Ajanlı Akıllı Güç Yönetimi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 16/1/2014
Sayfa Sayısı: 229
Tez No: Dt1002
Özet:

      Bu çalışmada, bağımsız yenilenebilir enerji kaynaklı güç sistemlerinde, kullanıcı konfor ve

önceliklerine bağlı olarak kullanıcı tercihleri ile mevcut güç kaynaklarını uyumlu hale getiren Akıllı

      Güç Yönetim tasarımı sunulmaktadır. Güç yönetimi, her bir tüketim birimi için yük ajanları, üretim

birimi için kaynak ajanı ve bu ajanlarla iletişim kurabilmek için haberleşme ajanından oluşan çok ajanlı

      yapıyla planlanmıştır. Güç yönetimi için ihtiyaç duyulan tüketim ve üretim bilgileri kablosuz iletişim

kurabilen bu ajanlardan sağlanmaktadır. Ajan verileri, geliştirilen Akıllı Güç Yönetimi Algoritmasıyla

      toplanmaktadır. Kullanıcı konfor ölçütü her bir yük için “En yüksek”ten başlayarak “En düşük”e kadar

beş kategoriyle oluşturulmaktadır ve her bir yük ajanı algoritmaya tanıtılırken kullanıcı bakımından

      konfor önceliği de belirlenmektedir. Yazılıma gömülü Bulanık Mantık Karar Verici, SOC’un ve tüketim

birimlerinin değerlerine bağlı olarak verdiği karar ile yüklerden bazılarının devreye alınmasına

      bazılarının ise devre dışı bırakılmasına imkan tanımaktadır. Bu durum kullanıcı bakımından havanın

uzun süreli kapalı olduğu en kötü senaryo oluştuğunda, en yüksek öncelikli kritik yük/yükleri daha uzun

      süre devrede kalmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada sunulan model sistemdeki en yüksek öncelikli yük,

SOC’un değeri % 42 ve hava uzun süre kapalıyken, klasik bir sisteme göre % 40 daha uzun süreli

      devrede kalabilmektedir. Bu süreç içinde SOC’un değeri yükselirse yük/yüklerin ertelenmiş görevleri

kullanıcının takibine gerek kalmadan gerçekleştirilebilmektedir. Tasarlanan ajanlar için, hem ölçme

      hataları bakımından hem de radyo frekanslarının ürettiği elektromanyetik alanın insan sağlığı üzerindeki

etkisi incelendi. Ölçme hataları yönünden sonuçların uygun olduğu ve elektromanyetik değerleri

      bakımından da hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu hem de Uluslararası İyonize Olmayan

Radyasyondan Korunma Komitesi’nin sınır değerlerinden daha düşük olduğu tespit edildi. Çalışma

      Bulanık Mantık Karar Vericiye ait müzakere sürecini anlatmakta ve belli başlı benzetim ve gerçek

sonuçları sunmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Fotovoltaik, Ajan, Çoklu Ajan Sistemi, Güç

      Yönetimi, Akıllı Güç Yönetimi, Bulanık Mantık, Bulanık Mantık Karar Verici, BMKV, RF, Akıllı Şebeke