Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kadir TÜRK
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: MMSE ESASLI İLKLENDİRMELİ ZAMAN DOMENİ KANAL DENKLEŞTİRİCİLER
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 20/9/2005
Sayfa Sayısı: 120
Tez No: 506
Özet:

       Kanalın çok yolluluğundan dolayı ortaya çıkan simgeler arası girişim (ISI) yüksek hızlı sayısal radyo haberleşmesinin önündeki ana engeldir. Bu tez çalışması ISI’yı azaltmak için kullanılan zaman ekseni uyarlanır kanal denkleştiricilerinin performansını bilhassa denkleştirici eğitiminin zor olduğu yüksek karmaşıklık durumunda ve/veya düşük SNR değerlerinde arttırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla MMSE esaslı ilklendirme tekniği önerilmiştir.

İlklendirme tekniğiyle özellikle rasgele gradyan algoritmalarının (LMS v.b.) eğitim özellikleri iyileşir. Böylece eğitim zamanı kısalır, öğrenme algoritmaların kararlılığı artar, denkleştiricinin yanlış ayarlanması düşer ve BER başarımı yükselir. İlklendirme değerlerinin hesaplanması için gerekli kanal birim vuruş tepkesi birçok uygulamada eşzamanlamanın kanal kestirimiyle birleştirilmesiyle elde edilebilir. Teknikle gelen hesaplama karmaşıklığı artışı kabul edilebilir durumdadır.

      Birinci bölümde geleneksel yöntemler ve temel tanımlamalar verilmiştir. Tezin ikinci bölümü ise dört kısımdan oluşur. Birinci kısım önerilen ilklendirme yöntemini SISO sistemler için inceler, ikinci kısım ilklendirmeyi MIMO sistemler için değerlendirir. Üçüncü kısmında incelenmesinin amaçladığı ilklendirmenin düşük enerji seviyelerindeki performansının için DSSS sistemi seçilmiştir. Son olarak dördüncü kısımda tekniklerin bir gerçeklemesi olarak Texas Instrument’un TMS320C6201 DSP kartları yardımıyla gerçek zamanlı bir video iletimi sunulur. DSP kartları, üzerinde ikili ADC/DAC gurubu ve FPGA yongası bulunan kardeş kartlarla birleştirilmiştir. FPGA yongası çerçeve eş zamanlayıcısı ve FIFO görevi yapacak şekilde ayarlanmıştır.

      Anahtar Kelimeler :

Kanal Denkleştirme, İlklendirme, MMSE, LMS, RLS, MIMO, Düşük-Güçlü Sayısal Radyo, DSSS, DSP Uygulaması