Ders Adı:MATLAB ve Simulink ile Sistem Benzetim
Ders Kodu:ELKL 8400
Ders İçeriği (Türkçe):Sistem benzetim teknikleri ve uygulamalarının tanıtımı, MATLAB programlamanın temelleri, Bilimsel hesaplamada MATLAB uygulamaları, Simulink ile matematiksel modelleme ve benzetim, Yaygın kullanılan bloklar ve orta seviye modelleme becerileri, Simulink modelleme ve uygulamalarında ileri teknikler, Mühendislik sistemlerinin modellenmesi ve benzetimi, Mühendislik olmayan sistemlerinin modellenmesi ve benzetimi, Benzetim çevrimindeki donanımlar ve gerçek zamanlı kontrol.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction to system simulation techniques and applications, Fundamentals of MATLAB programming, MATLAB applications in scientific computations, Mathematical modeling and simulation with Simulink, Commonly used blocks and intermediate level modeling skills, Advanced techniques in Simulink modeling and applications, Modeling and simulation of engineering systems, Modeling and simulation of non-engineering systems, Hardware in the loop simulation and real-time control.
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0