Ders Adı:MATLAB Uygulamalı İleri Sayısal Çözümleme
Ders Kodu:ELK 7110
Ders İçeriği(Türkçe):Temel bilgiler, temel kavramlar. Matrisler, ters matris alma yöntemleri. Doğrusal olmayan denklem çözme yöntemleri. Polinom kökleri bulma yöntemleri. Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri. İnterpolasyon ve polinomiyal yaklaşım yöntemleri. Sayısal türev yöntemleri. Sayısal integral yöntemleri. Fonksiyonel yaklaşım yöntemleri ve hatmonik analiz. Özdeğerin yaklaşımı. Adi denklemlerde sınır değer problemi. Kısmi diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri.
Ders İçeriği(İngilizce):Basic knowledges, basic concepts. Matrices, matrix inversion methods. Solution methods for the nonlinear equations.Methods for finding the roots of a polynom. Methods for solving linear systems for equations. Interpolation and polynomial approximation methods. Methods for the numerical differentiaiton. Methods for the numerical integrations. Methods for the functional approximations and harmonic analysis. Approximating eigenvalues. Boundary values problems for ordinary differential equations. Numerical methods for the solution of the partial differential equations.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3