Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Müh.
Bilim Dalı Elektrik Makinaları
Uzmanlık Alanları 1. Güç Elektroniği
  2. Elektrik Makinaları ve Sürücü Sistemleri
3. Doğrudan Moment Kontrol
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke The University of Bristol, Bristol
Telefon 4623772916
E-Posta okumus@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi www.hiokumus.com
Yürüttüğü Araştırma Projeleri DSP Tabanlı Doğrudan Moment Kontrollü Asenkron Motorun Sensörsüz Hız Denetimi
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7220 Electric Drives and Matlab Applications
2. 7221 AA Makinalarının Vektör Kontrolleri
3. 8220 Asenkron Makinalarda Parametre Kestirim Yöntemleri
4. 8221 Doğrudan Moment Kontrollü ASM’nin Performansının Arttırılması
5. 8222 Tek Fazlı Çok Seviyeli Evirici Tasarımı ve Modülasyon Teknikleri
6. 8223 Fırçasız Doğru Akım Makinalarının Doğrudan Moment Kontrolü
7. 8224 IGBT ve MOSFET Sürücü Devresi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
8. 8225 Çok Seviyeli Eviricide Harmonik Analizi
9. 8227 Çok Seviyeli Evirici ile ASM’nin Beslenmesi
10. 8228 Elektrik Şalt Sahası için Kablosuz Denetim Sistemleri
11. 8229 Harmonik Kirliliğin Elektrik Tesislerindeki Olumsuz Etkileri
12. 9220 Asenkron Motorun Hız Geribeslemesiz DTC Kontrolü
13. 9221 Üç Fazlı Çok Seviyeli Evirici Tasarımı ve Modülasyon Teknikleri
14. 9222 DSP Tabanlı DTC Uygulamaları
15. 9223 Yakıt Pilli Elektrikli Araç Teknolojisi
16. 9224 Hibrit Elektrik Taşıt Sürücü Sistemleri
17. 9225 Hız Geri Beslemesiz DMK’lı ASM Uygulamaları
18. 9226 Elektrikli Araç Sürücü Sistemlerinde Kontrol Yöntemleri
19. 9227 Değişken İzleyici Yöntemleri
20. 9228 Fırçasız Doğru Akım Motorunun Mikroişlemci Tabanlı Denetimi
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7220 Electric Drives and Matlab Applications
2. 9224 Hibrit Elektrik Taşıt Sürücü Sistemleri
3. 9228 Fırçasız Doğru Akım Motorunun Mikroişlemci Tabanlı Denetimi
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. H. Ibrahim Okumus,
  2. Mustafa AKTAS, H. Ibrahim OKUMUS,
  3.
  4. Halil I. Okumuş, D. Holliday,
  5. Halil I. Okumuş, D. Holliday,