Ünvanı, Adı ve Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Adnan CORA
Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Müh.
Bilim Dalı Elektronik
Uzmanlık Alanları 1. Ölçme ve Elektronik Entrümantasyon
  2. Sensörler ve Transdüserler
3. GSM Sistemleri / Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon 462 3772983
E-Posta cora@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1-Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkileri 2-Hidrolik Santrallerin Rehabilitasyonu ve Modernizasyonu 3-GSM Şebekelrinde Güvenlik
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 8160 Uydu Lazer Haberleşmesi
2. 8161 EMD’lerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi
3. 8162 Elektromagnetik Alanların Biyolojik Etkileri
4. 8163 GSM Baz İstasyonları ve Cep Telefonları
5. 8164 Biyolojik Dokularda SAR Similasyonu
6. 8166 GPRS Sistemleri
7. 8167 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
8. 8168 Ölçme ve Enstrumentasyon
9. 9160 Endüstriyel Proses Kontrol
10. 9161 Baz İstasyonları ve Cep Telefonlarının İnsan Sağlığına Etkileri
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Cora, A., H. Atar, ‘’Free Space Satellite Laser Communication’’ IEEE Summer Topical Meetings, 24-28 July, Aventura, Florida, USA, (ik sayfa bildiri özeti).
  2. Cora, A., ‘’Co-channel and adjacent channel interference and calculation of frequency re-using distance and cell number per cluster in cellular land mobile radio’’ Proceedings International AMSE Conference on Modelling and Simulation, İstanbul(Turkey), June 29-July 1, 1988 AMSE Press, Vol.2B. p.123-134.
  3. Cora, A., ‘’Lazerler’’ Otomasyon Dergisi, Aralık 2002 sayı.126 s.74-78.
  4. Cora, A., T. Demir, ‘’Elektromanyetik Alanların İnsan Sağlığına Etkileri ve Alınabilecek Önlemler/2’’ 3e Electrotech Dergisi, Eylül 2003, sayı.113, s.78-82.
  5. Cora, A., ‘’GSM Hücresel Hareketli Haberleşme Sistemi’’ Elektrik Mühendisliği Dergisi, cilt.36, sayı 381, 1991, s..185-191.