Öğrenci Başvuru Sistemi

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

l  Öğrenci Alım İlanı :   Türkçe       English

l   Ön Kayıt Başvuru Girişi  örnek için tıklayınız

l   Bilgi ve Tercih Girişi  örnek için tıklayınız

l  Sınav Jürisi  "Mülakat Not Giriş Ekranı " 

l  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kayıt İçin Gerekli Belgeler

l  Yabancı Uyruklu Kazanan Listesi 

l  Sınav Sonuç Belgesi

(Kazananlar T.C. No ve Şifresiyle Ulaşabilmek için tıklayınız)

l  Kazanan Öğrencilerden İstenen Belgeler

l  Boş Kontenjanlara Yedek Yerleşenlerin Listesi 

LİSANSÜSTÜ PROGRAM TERCİH ALANLARI

l  Lisansüstü Programlara Başvuruya Esas Teşkil Eden Programlar

l  Doktora Referans Mektup Örneği 

l  Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar İçin Bilim Alanı Tercih Formu 

l  Yüksek Lisans Bilim Alanları Listesi

l  Lisansüstü Giriş Mülakatı Değerlendirme Formu (Aday tarafıdan Jüriye verilecek)

EŞDEĞERLİK BELGE VE TABLOLARI

l  ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik ve Eşleştirme Tablosu   

l  YÖK Not Çevirim Tablosu 

l  ALES, GRE ve GMAT Dönüşüm Tablosu  

l  Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyeti Dilekçe