YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZ ÖNERİSİ UYGULAMA İLKELERİ

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZ ÖNERİSİ UYGULAMA İLKELERİ

 

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren derslerini tamamlamış ve teze yazılan tüm yüksek lisans öğrencileri, tez çalışmalarını "Yüksek Lisans Tez Öneri Formu" şeklinde vereceklerdir. Tez öneri formu, tezin amacını ve yol haritasını kapsayacak şekilde hazırlanacak, konu, amaç, yöntem ve hedefler açık bir şekilde belirtilecektir.  Tez Öneri Formları ilgili yarıyılın başlangıcından itibaren 1 ay içinde Enstitüye teslim edilmelidir. Öğrencinin Yüksek Lisans Tez Önerisi ilgili danışmanın onayından sonra Enstitü Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra karara bağlanacaktır.

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ

2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar yarıyılından itibaren Doktora tez önerileri proje formatında alınmaya başlanmıştır. İlgili proje formu “Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Önerisi Formu” şeklinde hazırlanarak Enstitümüz web sayfası formlar menüsünde kullanıma açılmıştır.  Doktora öğrencilerinin tez önerisi verebilmeleri için “Ortak Dersler” listesinde yer alan ”FBE 5001 Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi”  dersini almaları zorunludur. Bu ders, her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri A ve B grubu olarak Üniversitemiz “Proje Destek Ofisi” (Hukuk Fakültesi 4. kat) tarafından yürütülmektedir. İlgili öğrencilerin ders seçimlerinde ve programlarının oluşturulmasında bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.


DOKTORA TEZ ÖNERİSİNİN DEĞERLENDİRME VE KARAR SÜRECİ

Doktora Tez Önerisi, Doktora Yeterlik Sınavını geçen öğrenciler tarafından verilir. Öğrenciler, tez önerilerini ilgili formatta hazırladıktan sonra Tez İzleme Komitesi (TİK) üyelerine verirler. Önerinin ilgili öğretim üyelerine verilmesinde en erken 15 gün sonra TİK üyeleri toplanarak öğrencinin tez önerisini sözlü olarak dinler ve değerlendirir. Sunumdan sonra TİK üyelerinin önerileriyle de yeniden düzenlenen Doktora Tez Önerisi, “Doktora Tez Önerisi Sözlü Savunma Sınav Tutanağı” ile birlikte en geç 15 güç içerisinde Enstitüye teslim edilir. Proje formatında hazırlanan doktora tez önerileri, Doktora Tez İzleme (TİK) üyeleri tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanacaktır.

Not :Yüksek Lisans ve Doktora Tez Öneri formlarına Enstitü sayfasında Formlar menüsünden ulaşılabilir.

İLGİLİ ÖĞRENCİLERE DUYURULUR....

 

 

ÖNEMLİ NOT: Doktora Tez Önerileri kabul edildikten sonra isteyen Danışman veya Doktora Öğrencileri bu proje ile TÜBİTAK 1002 projesine başvurabilirler. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.